Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Krönika Ronny Svensson: Staten köper sig fri från ansvar för hela landet!

Krönika: Storkommuner

Härom veckan såg jag en notis om att den statliga kommunutredningen kommer att föreslå att kommuner som går samman med en eller flera grannar till en storkommun utlovas skuldfrihet genom att staten övertar banklåne- och pensionsskulder.

Det skulle innebära att man istället för att satsa offensivt på landsbygdens stora och små kommuner bryter riksdagens mångåriga beslut om att skapa en regional balans och rättvisa mellan landets kommuner. De som har relativt stora skulder är främst landsbygdens kommuner med som regel en stagnerande befolkning.

En avgörande orsak till att många små och medelstora kommuner utanför storstäderna har stora skulder är att staten valt att behålla de stora överskotten under 2000-talet för egen del.

Alternativet att öka bidragen till i dag hårt pressade kommuner via systemet för skatteutjämning, vilket hade kunnat garantera resurserna för välfärden i hela landet och samtidigt blivit ett stöd till en utveckling av samtliga regioner, har staten helt enkelt valt bort. Detta trots att stora ökade kostnader för kommunerna kommit till genom flera regeringars egna förslag.

Om detta helt osolidariska och cyniska förslag skulle få riksdagens godkännande, vilket jag dock inte är säker på, skulle det betyda att man sänker eller helt tar bort landsbygdens alla positiva ambitioner och möjligheter att utvecklas.

Klyftorna mellan storstäder och övriga Sverige skulle fördjupas ytterligare och göra det omöjligt att skapa ett solidariskt samhälle om framtida generationer vill göra annorlunda val än dagens ledande statliga centralbyråkrater.

De som efter andra världskriget hela tiden kämpat för att försämra landsbygdens och bruksorternas framtid till storstädernas fördel har återfunnits i de statliga departementen och myndigheterna.

Att jag och tusental andra agerar för att jämna ut villkoren mellan olika regioner hänger samman med att:

- vi måste ha en fungerande landsbygd för att inte bara säkra en mångfald på olika områden utan också upprätthålla ett produktivt jord- och skogsbruk och ett välskött natur- och kulturlandskap

- framtida generationer skall kunna välja vilken miljö och vilka levnadsvillkor de önskar

- en hållbar miljö kräver att landsbygden hålls i aktivt bruk till hela samhällets fördel

- den globala miljöutvecklingen skapar ett behov av boende- och arbetsmöjligheter för fler mänskor i miljömässigt attraktiva regioner som Norden i sin helhet.

Flera utredningar har kommit fram till att man knappast löser några viktiga problem genom att slå samman flera små kommuner till större enheter.

Apropå effekten med fler storkommuner i hela landet kan sägas att flera utredningar har kommit fram till att man knappast löser några viktiga problem genom att slå samman flera små kommuner till större enheter.

Endast om man tvångsförflyttar stora grupper av medborgare till några större tätorter kan man vinna vissa ekonomiska fördelar. En sådan lösning tror jag att även statsapparaten skulle värja sig mot att ställa sig bakom.

Om kommunutredningen väljer storkommuner framför stimulans till utveckling i hela landet riskerar den samma öde som förslaget att skapa storregioner i hela landet. Bakläxa och reträtt på alla punkter!

Ronny Svensson

ledare@daladem.se