Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slutreplik om Dalhalla

/

Annons


Debatt

Den 19 november var det dags igen. Margareta Dellefors, hedersordförande i Dalhalla och tillika Dalhallas idégivare och grundare, formulerar sig ånyo i starkt kritiska ordalag över verksamheten i Dalhalla och kanske framför allt ifråga om VD Håkan Ivarsson.
Vissa av Margareta Dellefors frågeställningar och slutsatser anser vi vara berättigade, andra mindre berättigade och många helt befängda. I en pågående verksamhet finns det alltid plus och minus. Det gäller även Dalhalla. Ambitionen är givetvis att utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt. Vad vi med kraft dock vänder oss emot är de i artikeln upprepade personliga påhoppen på Dalhallas VD. I ljuset av att Margareta Dellefors numera ej aktivt deltar i Dalhallas verksamhet efter en djup och sorglig konflikt mellan henne och Dalhalla, vilken dock avslutats med förlikning, är det i våra ögon mycket tråkigt att läsa hur Margareta Dellefors försöker ifrågasätta VD:s kompetens och undergräva hans legitimitet. Dalhallas tre styrelser - Föreningen Dalhallas Vänner, Dalhalla AB och Dalhalla Förvaltning AB - möter framgångar, utmaningar och svårigheter i verksamheten gemensamt med VD. Vi vill med bestämdhet slå fast att VD Håkan Ivarsson har Dalhalla-styrelsernas fulla stöd och förtroende.
Margareta Dellefors har fått mottaga mycket uppskattning för sina insatser för Dalhalla. Med all rätt. Och hon har utsetts till hedersordförande. Margareta Dellefors agerande nu för närmast tankarna till att hon drivs av skadeglädje och mottot ”allt var bättre förr”. Detta är inte till gagn för Dalhallas verksamhet.
Några av Margareta Dellefors påståenden bör kommenteras särskilt.
Under 2007 kom ett breddat ägande av Dalhalla till stånd genom att såväl privata intressenter som Siljanskommunerna och landstinget gick in med ett betydande kapitaltillskott. I denna förändringsprocess bidrog Håkan Ivarsson på ett avgörande sätt till den positiva lösningen.

Sant är att 2008 blir ett resultatmässigt dåligt år för Dalhalla. Vi kan dock från styrelsernas sida konstatera att de tre tidigare årens positiva resultat gör att vi kan klara årets bekymmer. Det förs kontinuerliga samtal med såväl Siljanskommunerna och Region Dalarna som landstinget och andra operaintresserade om hur Dalhalla bäst skall fortsätta utvecklas. Vi kan bland annat med glädje konstatera att de 4 miljoner kronor som anslagits från Region Dalarna möjliggör att ett nytt tak över scenområdet kommer till stånd kommande säsong. Dalhalla är, som konstaterats många gånger, en bräcklig farkost att segla. Styrelserna är dock övertygade om att även den fortsatta seglatsen skall gå väl - inte minst mot bakgrund av alla positiva krafter som ställer upp för Dalhalla.

Föreningen Dalhallas
Vänner Dalhalla AB Dalhalla Förvaltning AB

För styrelserna:
Göran Långsved,
Ordförande Lars-Erik Kalles,
ordförande

Mer läsning

Annons