Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Läkare fick tre miljoner i årslön

Några läkare inom landstinget Dalarna har fått anmärkningsvärt höga ersättningar, påpekar en ny revisionsrapport. En läkare kom upp i en årslön på närmare 3 miljoner.
– Det hade kostat mer att köpa vårdtjänster från andra landsting än att utnyttja befintlig personal, svarar landstingsdirektören Karin Stikå-Mjöberg.

Annons

En konsultfirma har utfört granskningen på uppdrag av revisorerna i landstinget Dalarna. Granskningen gäller 2011 och 2012.
Att överläkare inom landstinget får övertidsersättning innebär undantag från reglerna. Under 2012 fick 96 av totalt 407 överläkare övertidsersättning till kostnaden 4,5 miljoner. Några av läkarna beviljades 480 procents övertidsersättning.
Landstingsdirektören är en av de som beslutat om övertidsersättning till exempel vid extra satsningar för att klara vårdgarantin eller bemanningen under sommarmånaderna.

Eftersom besluten är spridda i organisationen har det inte varit möjligt att ta del av samtliga beslut, skriver revisorerna. En del beslut har inte diarieförts.
– Vi har läkarbrist i landstinget Dalarna och vi måste infria vårdgarantin. Vi väljer därför att ge övertidsersättning för att kunna göra det. När det gäller det mest extrema exemplet så vill jag understryka att det handlar om jourärenden inom högspecialiserad vård där Dalarnas befolkning får vård snabbt på hemmaplan i stället för att behöva transporteras till Uppsala, säger Karin Stikå-Mjöberg.
– Det är särskilt viktigt när det gäller barn. Befolkningen i Dalarna måste kunna känna sig säkra på att de får den sjukvård de behöver när de behöver den.
Det har tidigare funnits tre specialistläkare med särskilda avtal. I dag finns en av dem kvar.
– Läkaren står till vårt förfogande dygnet runt och får bra betalt när han kommer in men inget för beredskapen, säger landstingsrådet Ingalill Persson (S).

Revisorerna anser att landstinget bör skapa system som ger samlad överblick över beslut om avvikelser från gällande regler om exempelvis övertidsersättning.
Verksamhetschefer inom landstinget Dalarna har överlåtit rätten att attestera löneutbetalningar utan att det finns stöd för det i regelverket. Det påpekar revisionsrapporten också.
Det saknas centrala riktlinjer, skriver de, och rekommenderar att en rutin tas fram där det framgår vad som kan överlåtas och till vem. Det ska klargöras var ansvaret ligger och vilka kontroller som ska göras. Detta för att minska risken att något faller mellan stolarna.

– Den här problematiken har vi själva redan identifierat och det kommer att lösa sig med det nya systemet för personalhantering som är under upphandling, säger Ingalill Persson.
– Ett fel har varit att underställd personal har fått delegera åt chefen i några fall. Det är inte lämpligt och har påtalats med den berörda chefen.
Men det strider inte mot gällande bestämmelser att delegera attesteringen nedåt i verksamheten, svarar Ingalill Persson och Karin Stikå-Mjöberg.

Sylvia Kjellberg
sylvia.kjellberg@daladem.se