Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Budgeten överskriden med sju miljoner • Nära hälften mat

Annons

Social- och utbildningsnämnden har stora budgetproblem. Senaste prognosen pekar på att årets budgetpengar 420 miljoner kommer att överskridas med sju miljoner.
- Socialtjänstens ekonomiska bistånd, barnomsorgen samt kostnadsökningar för Dala Måltidsservice mat och allmänna livsmedel är förklaringen, säger Kjell Stenberg, s, som inbjuder till överläggning i fråga om man får lägga eget matanbud.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har man svårt att påverka.
- Vi har ett ökat antal utförsäkrade från både arbetslöshetskassa och försäkringskassan, säger Kjell Stenberg. Personer som inte är tillräckligt sjuka för att erhålla sjukpenning och inte tillräckligt friska för att stå till arbetsmarknadens förfogande.
Individ- och familjeomsorgen visar jämfört med årets budget ett underskott med 5,4 miljoner, vilket är 1,2 miljoner högre än majprognosen och tillskrivs ökade kostnader för dessa ekonomiska bi-stånd.

Inte populära

Barnomsorgen budgeterades att kosta 33,4 miljoner 2008. Nya prognosen ligger på 92,4 miljoner. Antalet barn inom barnomsorgen har ökat med 200 från år 2002 till 2008.

Sju miljoner

Tf förvaltningschef Barbro Nystedt säger att hon redovisat inför budgetberedningen att ekonomiskt bistånd, barnomsorgen och stigande matkostnader inom skola och förskola ser ut att leda till sjumiljoners överdrag.
- Vi är inte populära hos budgetberedningen efter den rapporten, konstaterar Kjell Stenberg och Barbro Nystedt.
Det är mycket möjligt att budgetberedningen kommer att besluta om att social- och utbildningsnämnden måste göra åtstramningar/utreda besparingar.

Lämna eget matanbud

Emellertid tycker social- och utbildningsföreträdare att matfrågan i kommunen måste upp på agendan.
- Flerårsavtalet med Dala Måltidsservice löpte ut 2006 och vi rullar bara på ”avtalslöst” nu på andra året, säger Kjell Stenberg.
Nämndens måltidskostnader har i år stigit från budgeterat 24,4 miljoner till 27, där hälften är personalkostnader (som sjunkit) och hälften maträtter från Dala Måltidsservice och livsmedelsinköp (som ökat 28 procent).
Kommunalråd Maria Pettersson och kommunchef Lars Helsing bjuds in till social- och utbildningsnämndens arbetsutskott för att diskutera om ny matupphandling är på gång, om fler anbudsgivare ska tas med denna gång och om man får lämna eget internt bud denna gång så man kan påverka kostnaden själva.


BOO ERICSSON

Annons