Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kortet har betalat utlägg för socialsekreterarnas Masterutbildning

Annons

Kah Slenning, förvaltningschef på social- och utbildningsförvaltningen, har fullt förtroende för sina båda chefer som hängts ut och kritiserats i en revisionsrapport. Han är till exempel förvånad att ”köp av två tröjor” skrivits in då rapporten är sakgranskad och direktkommenterad till revisorerna att det gällde två tröjor till fritidsassistenter som det stod ”Ludvika kommun” påtryckt.

Kah Slenning säger naturligtvis att social- och utbildningsnämnden ska svara på rapporten, men då två mellanchefer i förvaltningen hängts ut i revisorsrapporten klargör han att han har fullt förtroende för medarbetarna.
Till exempel framhåller han att under revisionen har frågor ställts och besvarats kring enhetschefens användningen av First Card-kortet, ändå tas summor och hur kvitton attesterats upp i rapporten.
- Förklaringen till tröjorna har revisionen fått. Jag kan inte utläsa att någon kritik riktas mot användning av kortet.

Tromsöutbildning

- Kortet har används i samband med Tromsöutbildningen. Istället för utbetalning av traktamenten har kostnader för resor, mat och uppehälle betalats direkt för denna godkända och viktiga vidareutbildning av tio socialsekreterare som jobbar med barn och ungdom. Utbildning av en grupp socialsekreterare som bland annat Socialstyrelsen pekat ut att samhället ställer allt hög-re krav på.

Hur har revisionen mottagits?
- Jag har inte allas bild klar. Det reageras givetvis olika och en revisionsrapport ska alltid tas på stort allvar och det finns absolut delar vi ska dels gå till botten med dels jobba vidare på. Nämnden har fått till i augusti på sig att komma med ett svar.

Ditt förtroende för uthängda chefer?
- Jag har förtroende för dem liksom mina övriga medarbetare. Det är som jag ser det ett stort frågetecken varför rapporten inte tittat på deras uppdrag, resultatet av vad de åstadkommit.
- Barn- och ungdomsenheten har åstadkommit den enskilt bästa resultatförbättringen både 2006 och 2007 och sänkt kommunens kostnader med 12-15 miljoner kronor. Samtidigt som man fått till en bättre kvalitet.
Den av flera tidigare enheter sammanslagna barn- och ungdomsenheten har aktivt ”tagit hem” institutionsplacerade ungdomar till Ludvika. Kah Slenning förklarar att utan nytt sätt att jobba i närmiljön med ungdomarna, utan det ett jättejobb som gjorts inom både beroendeenheten och med socialbidragen, hade IFO kanske haft 20-miljonerunderskott.

Chefernas tillgänglighet och att ha enskild firma?
- Cheferna har oreglerad arbetstid. Vi utför ingen minutkoll. Det är snarare ett arbetsproblem att cheferna jobbar för mycket/har för mycket att göra, än tvärt om.
- Jag har själv inte haft problem att komma i kontakt med dem. Förklaringen för enhetschefen vid barn- och ungdomsenheten är att han gjort ett jättejobb ute på fältet med att flytta hem tidigare placerade Ludvikaungdomar.
- När vi slog ihop enheterna som jobbar med barn och de som jobbar men ungdomar satte vi till en biträdande chef, bland annat därför att enhetschefen har så mycket externa kontakter, säger Kah Slenning med tillägget att han godkänt att enhetschefen bedriver enskild firma och han har ingen kritik mot hur sido-jobbet sköts.

BOO ERICSSON


FOTNOT: DD ska tillrättalägga felaktiga uppgiften i gårdagens artikel om att revisorerna tog upp kritik mot ”tre mellanchefer”. Rätt är att det är två chefer som nämnts i de två revisionsrapporterna. Det förvillande var att enhetschefen nämndes både i enskild rapport och i stora rapporten.

Annons