Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

- Men återvinningsstationerna är stökiga

Annons

Ludvika kommuns innevånare är i stort sett nöjda med kvaliteten på vatten, avlopp och avfallshantering.
Men cirka 75 procent av de svarande i den undersökning som genomförts tycker att återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar töms för sällan, och att dessutom inte är rent och snyggt på platserna.

Ludvika kommun har vänt sig till 600 hushåll i kommunen för att få svar på vad innevånarna tycker om vattnet, avloppen och avfallshanteringen i kommunen. 430 hushåll har svarat på enkäten och nu har undersökningen sammanställts.

Över snittet

I ett sammanfattande omdöme tycker hela 97,1 procent av de svarande att kommunens vatten är ganska bra eller mycket bra. Vad beträffar kvaliteten på avlopp så tycker 94,1 procent att detta är ganska bra, eller mycket bra. Samma undersökning har gjorts i elva andra kommuner och Ludvikas snitt ligger något över medelresultaten.

Fler gillar flaskvatten

En intressant detalj i undersökningen är svaret på frågan om vad som är hälsosammast av kranvatten och flaskvatten. Där visar det sig att Ludvikaborna är mer positiva till flaskvatten än innevånarna i jämförelsekommunerna. Förmodligen har Spendrups placering i Grängesberg något med detta att göra. Men i det stora hela så väljer klart fler av Ludvikaborna kranvattnet framför flaskvattnet på frågan.

Kaffesump i avloppet

I undersökningen ställdes också en del frågor om vad som är okej att spola ned i vask och toalett.
- 29,8 procent av de tillfrågade tror att det är okej att spola ner kaffesump i avloppet.
- 16,6 procent tror att det är okej att spola ner pappersservetter i avloppet.
I båda fallen är det fel att skicka dessa med avloppet. Men på de övriga frågorna gav de tillfrågade i stort sett ganska bra svar.

Överfulla behållare

Avfallshanteringen i Ludvika kommun tycker 68 procent att är ganska bra, och 13 procent att är mycket bra. I den undersökningen jämförs Ludvika med tretton andra kommuner. Vad gäller avfallshanteringen finns dock några saker som kommunen borde tänka över. Till exempel:
- Bara 50,7 procent av de tillfrågade tycker att återvinningscentralerna är lätta att nå.
- Bara 24,4 procent tycker att behållarna/containrarna på återvinningsstationerna töms tillräckligt ofta.
- Bara 26,1 procent tycker att det är rent och snyggt på återvinningsstationerna.


Jag är snart 80 år och inte rörlig längre - så Nyhammar och Grangärde är ett måste för mig.

Töm återvinningsstationerna oftare.

Hämta soporna varje vecka som förr. Nuvarande hantering innebär en sanitär olägenhet.

- Jämfört med Stockholm och Huddinge har jag inget att anmärka på.

- Rent vatten, bra miljötänkande.

- Mycket irriterande: När vattnet stängs av samma morgon information går ut på radion. Då hinner man inte med att tappa upp vatten. En liten notis i tidningen dagen före vore önskvärt.

Mer läsning

Annons