Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Planer för Ludvika centrum: Massor av bostäder och parkeringsplatser

/
  • 27 februari 1990 presenterade Jack Hansson visionerna för Orrenkvarteret. Butikslokaler, lägenheter och parkeringsdäck med plats för 230 bilar fanns med i förslaget.
  • Mondo Arkitekter har nyligen tagit fram denna reviderade skiss på hur Orrenkvarteret skulle kunna te sig i framtiden. Ludvikahems idé är 150 lägenheter, butikslokaler och totalt 350 p-platser både ovan och under jord. Till höger ses Systembolaget och nedanför det tänkta nybygget ses Folkets hus.

1987 pratade kommunledningen i Ludvika om att i centrum bygga ett parkeringshus med plats för 600 fordon.
Nu har idén om ett p-hus tagits upp på nytt och diskuterats i planberedningen med ledande politiker och tjänstemän.

Annons

Här kan du ladda ner den nya DT-appen i Appstore för iPhone eller här i Google play om du har en telefon med Android.

– I dag finns det 196 parkeringsplatser på Folkets hus-parkeringen och de behöver ersättas om parkeringen blir bebyggd, konstaterar planarkitekt Torkel Berg.

Ludvikahem presenterade i januari 2015 en idé om att låta bebygga nuvarande parkering med cirka 150 lägenheter, stora butikslokaler i gatuplanet samt omkring 350 parkeringsplatser i två plan.

Ludvikahems vd Ulf Rosenqvist vill ha ett stort parkeringsgarage under jord, den delen i byggprojektet har han kostnadsberäknat till uppåt 100 miljoner för 250 p-platser.

Han uppger att gällande normer anger att i princip varje lägenhet ska ha tillgång till en p-plats så där försvinner 150 platser. Sedan behövs ett stort antal platser som kan nyttjas av butikskunder och andra som besöker centrum.

Torkel Berg vill inte ange någon siffra om hur många fler p-platser som kan behövas utöver de 196 som i dag finns på parkeringen. Anledningen är att kommunen håller på att ta fram en ny parkeringsnorm och i denna kommer det även att ingå formella krav på cykelparkeringar.

Han berättar att kommunen har börjat utreda om det kan byggas ett större parkeringshus som smälter in bland övrig ny bebyggelse i kvarteret.

– Frågan är hur mycket kommunen är beredd att investera i allmänna parkeringar. Ett parkeringshus är en billigare lösning än parkeringsgarage. Det skulle kanske bara bli hälften så dyrt, resonerar Torkel Berg.

Utredningen är så långt gången att Berg har ritat in en yta för ett parkeringshus på en detaljplaneskiss. Han håller med om att den nya utredningen på sätt och vis kan betraktas som en renässans för de parkeringshusplaner som kommunen hyste för snart 30 år sedan.

De inledande funderingarna 1987 om ett p-hus med upp till 600 platser reviderades ett par år senare och i februari 1990 bjöd kommunen in till presskonferens. Den anlitade arkitekten Jack Hansson visade skisser på det framtida "Orrenkvarteret" med ett bygge i fyra våningar. Förslaget var butikslokaler i gatuplanet och ovanför dessa parkeringsdäck med plats för 230 fordon och längst upp 28 lägenheter i form av radhus.

En bro över Fredsgatan skulle förbinda parkeringshuset med Gallerian och i planerna ingick dessutom rivning av dåvarande Domus livs, där Nordea håller till i dag. Jack Hanssons förslag var att här bygga ett hus i sex våningar med bland annat 58 bostäder.

Ludvikahems vd Ulf Rosenqvist avfärdar eventuella tankegångar i kommunen om att i stället för parkeringsgarage bygga ett parkeringshus. Det är inte realistiskt eftersom det behövs så många p-platser, menar han.

– Ett parkeringshus som täcker behoven skulle bli väldigt stort, säger Rosenqvist som hellre ser att det byggs både ett större parkeringsgarage och ett p-hus.

– Ett parkeringshus skulle kunna passa i kvarteret, förutsatt att det inte blir för stort. Många har bilden av parkeringshus som tråkiga betongkolosser, men faktum är att de p-hus som byggs i dag ofta är vackra byggnader med estetiskt tilltalande utformning.

Ludvikahem planerar att efter sommaren starta bygget av ett bostadshus i hörnet Fredsgatan – Köpmansgatan, bakom Systembolaget. Rosenqvist hoppas att man 2017 kan inleda projektet på Folkets hus-parkeringen med en första etapp. Det är dock långt ifrån klart med den nödvändiga detaljplanen.

– Det finns ingen tidplan angiven för när detaljplanen ska vara antagen av kommunfullmäktige, säger Torkel Berg som inte kan eller vågar lova att planen blir antagen under 2016.

Annons