Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Problemen med riksväg 50 genom Ludvika måste lösas i år

Annons

Både politiker och kommunala tjänstemän tycks vara överens om att något måste göras åt riksväg 50 genom Ludvika. Men vad som ska göras tycks vara en fråga som i allra högsta grad "hänger” i luften. De politiska diskussioner som förekommit tycks mest ha stannat vid allmän information.
Ett förslag måste komma under innevarande år om det ska finnas någon chans att riksväg 50 genom Ludvika kommer med i Vägverkets kommande investeringsplan.

Som bekant lyftes för en del år sedan riksväg 50-förbifarten i Ludvika bort från Vägverkets investeringsplan. Det innebar bland annat att kommunen började diskutera andra lösningar på det "riksvägselände” som genomfartstrafiken utgör i centrala Ludvika.
Kommunen har också satt sitt hopp till möjligheten att riksvägen kommer med i Vägverkets investeringsplan för tiden 2010 till 2020.

Problemanalys

Förutsättningen för att komma med i investeringsplanen är emellertid att kommunen bestämmer sig för hur vi ska ha det i Ludvika. Och det tycks inte vara helt lätt att bestämma, trots att frågan har varit "på tapeten” under lång tid.
I januari 2007 konstaterade exempelvis kommunalrådet Maria Pettersson att ett förslag helst bör komma under 2007. Och i april 2007 yrkade oppositionspartierna i en motion till kommunfullmäktige att en problemanalys över riksväg 50 skall göras och som ska ligga till grund för arbetet med att ta fram ett förslag.

Bearbetning

Enligt kommunens planeringschef Jan-Erik Eriksson blev fullmäktiges beslut att motionen skall besvaras. Men detta har ännu inte gjorts.
- Den bör kunna besvaras relativt snar. Men vad svaret blir kan jag i dagsläget inte säga, är Erikssons kommentar.
Enligt Jan-Erik Eriksson finns ett förslag som diskuterats av representanter för kommunen, Vägverket och Banverket.
- Det är ett förslag som bygger på en bearbetning av förslaget som innebär att befintlig genomfart byggs om. Men förslaget har ännu inte tagits upp politiskt, berättar Eriksson.
En del diskussioner har förts över partigränserna. Dock utan att ha lett till något konkret.

Inte gett mycket

- Vi har haft en del möten som stannat vid allmän information, berättar Kurt Josefsson (bop).
Även Kjell Israelsson (m) bekräftar att mötena inte gett speciellt mycket. Han menar dock att det enda realistiska förslaget är en förbifart, enligt det ursprungliga förslaget.
- Vägverket tycks emellertid vara av en annan uppfattning. Men jag tycker inte att några tjänstemän på Vägverket ska styra hur vi ska ha det i Ludvika, säger han.

Förblir olöst

I övrigt anser Israelsson att det ”brinner i knutarna” när det gäller att få fram ett förslag.
En allmän mening bland många Ludvikabor är emellertid att riksvägsproblemet förblir olöst. Kanske får de rätt. Att de olika partierna ska kunna enas om ett förslag förefaller i dagsläget osannolikt.

Region Dalarna

Kommunalrådet Maria Pettersson menar att om majoriteten kan enas om ett förslag kommer detta att stödjas av Region Dalarna och då gör hon bedömningen att chanserna är goda att det genomförs.

Annons