Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mer strandnära byggande föreslås

Annons

Mer permanent- och fritidsbostäder samt anläggningar för besöksnäringen och friluftsliv, det kan bli verklighet enligt ett förslag från Mora kommun som nu är föremål för samråd.

Men de gröna näringarna finns inte med på kartan!

Fram till den 20 september har nu alla möjlighet att säga sitt om det tematiska tillägget till översiktsplanen som en arbetsgrupp på stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram.

Bakgrunden till förslaget är lagstiftningen kring strandskyddet som ändrades 2009, enligt vilken kommunerna ska redovisa om- råden som är lämpliga för landsbygdsutveckling.

Arbetsgruppen har tagit fram sex fokusområden: Norra Venjan, Söromsjöbygden, Västra Siljan, Orsasjön, Östra Siljan och Österdal- älven.

Inom varje fokusområde beskrivs mellan fem till sju mindre områden som man kan tänka sig som områden för framtida landsbygdsutveckling i strandnära läge.

I många av fall handlar det om en förtätning av befintliga byar eller områden i anslutning till dem.

Framför allt trycker arbetsgruppen på möjligheten att bygga både permanent- och fritidsbostäder, utvecklingen av besöksnäringen, idrott och friluftsliv. På bara några få platser, Vika till exempel, nämns också småindustri.

De gröna näringarna, alltså jord- och skogsbruk, trädgård med mera är uppenbarligen inte av något intresse. Bara i förbigående nämns att det finns odlingsmark i de utpekade områdena. Det närmaste de gröna näringarna som arbetsgruppen kommer är att peka på möjligheter till hobbydjurhållning i några av områdena.

Inte heller handel eller olika typer av tjänsteföretag verkar vara av intresse i den här landsbygdsutvecklingen.

I stället pekas gång på gång på att en utveckling av de angivna områdena stödjer handel och service i Mora, Orsa, Älvdalen och i några få fall någon lanthandel som Garsås.

Man ser också möjligheter att stärka befintliga kollektivtrafiken, som dessutom beskrivs som god för vissa områden, till exempel Sollerön eller efter riksväg 70. Dessutom pekas flera områden ut där man ser möjligheter till permanentbostäder att dessa kan medföra ett ökat behov av skolskjutsar.

Kulturen finns med i form av kulturminnesmärken, kulturmiljöer och någon enstaka fäbod. Några utvecklingsmöjligheter inom det kulturella området listas dock inte.

För alla som bor i anslutning till de utpekade utvecklingsområdena är det viktigt att de sätter sig in i materialet ordentligt och lämnar sina synpunkter.

Rosa Golzio
rosa.golzio@dt.se