Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Minnesord över Lennart Bodström

Lennart Bodström avled den 30 april i Stockholm. Han sörjes närmast av hustrun Vanja och barnen Cecilia, Thomas och Anders med familjer.

Lennart föddes i Göteborg och levde det första året på ett barnhem. Därefter kom han till sina farföräldrar i Strängnäs. Med dem levde han resten av sin barn- och ungdom. Farföräldrarna var fattiga, men deras omsorger och kärlek uppvägde miljöns torftighet. Han hade turen att de första skolåren få en lärarinna som lade grunden till hans intresse för studier. Att han kunde få fortsätta på läroverket berodde på att hans böcker betalades av en klasskamrats mor. Lennart glömde aldrig sin bakgrund.

Vid Göteborgs högskola engagerades han sig i studentpolitiken. Licentiatstudier i statskunskap för professor Carl Arvid Hessler, vars integritet han ofta framhöll som föredömlig, resulterade i en licentiatavhandling om näringsidkarnas politiska attityder under 1920-talet. Han blev 1959 ordförande i SFS efter att ha varit förste kurator på Södermanland-Nerike Nation. En av studentkamraterna, Sven Delblanc, beskrev honom 25 år senare med orden: Lennart hade och har en saklighetens karisma.

Han ingick i den studiesociala utredning som leddes av Olof Palme. Där argumenterade han för att den sneda sociala rekryteringen till högre studier bara kunde brytas genom att även stimulera till ökad omfattning av gymnasiestudier. Efter några år som utredare på TCO blev han dess mycket respekterade ordförande 1970. Under hans ledning kom TCO´s ställningstagande i olika samhällsfrågor att tillmätas allt större betydelse. Organisationer, som därigenom såg sina intressen hotade, drev stödda av stora ekonomiska resurser, häftiga annonskampanjer där Lennarts person ofta var måltavlan.

När Olof Palme presenterade Lennart Bodström som utrikesminister gjorde han det med orden: Han är en person med fasta principer, goda nerver och som kan stå pall i blåsväder .

Dessa egenskaper fick han god användning för som utrikesminister. Han stod starkt upp för Sveriges alliansfrihet. Han hävdade att vi alltid måste handla så att tvivel om vårt lands avsikter aldrig kunde uppstå liksom att vi aldrig fick ställa kraven på bevisning lägre vid undervattenskränkningar än vid andra former av kränkningar. Han arbetade målmedvetet för att söka förverkliga idén om Norden som en kärnvapenfri zon.

Som utbildningsminister arbetade han särskilt för att förstärka gymnasieskolans yrkesinriktade linjer genom att göra dessa treåriga samt att eleverna även på dessa linjer skulle få undervisning i allmänna ämnen . Studiestödet, vuxenutbildning och folkbildning förstärktes också under hans tid.

Som minister visade han alltid mycken omtanke om personalen på departementen. Han satte en ära i att hålla utförliga tacktal till tjänstemän, som gick i pension.

Han uppskattades mycket för sina solida mänskliga egenskaper på de arbetsplatser han genom åren arbetade på, inte minst av sina regeringskollegor. Lennart var en snäll , generös och humoristisk person, mycket uppskattad även för sina briljanta och roliga middagstal.

Men framför allt är han ett föredöme för sin politiska integritet. Detta är den gemensamma nämnaren för de ståndpunkter han intog om studiemedlen på sextiotalet, principerna för löntagarfonderna på sjuttiotalet och i u-båtsfrågan på åttiotalet. På alla tre punkterna gav den fortsatta utvecklingen honom rätt. Men medan debatten pågick krävde omgivningen att han skulle ge efter. Detta sätt att förhålla sig, som Lennart Bodström visade, är vad det offentliga livet behöver.

Birgitta Dahl

Bo Kjellén

Carl Lindberg

Kerstin Ramdén

Lena Hjelm Wallén

Stefan Björklund

Sten Rylander

Sverker Gustavsson