Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bybor i Orsa oroas över kortsiktiga ekonomiska intressen

/

Annons

Det står mellan gammal kulturbygd och nybyggnation. Eller går de att förena?
Bybor öster om Turistvägen är nu rädd för att kommunen ska ta deras utsikt mot Orsasjön.
-Formellt finns det inget skydd mot olika byggnationer. Men kommunen har för avsikt att värna vyn. Däremot kan det bli dyrt för markägaren om fornfynd hittas, säger Anders Björklund, stadsarkitekt på Orsa kommun.

Sedan en tid tillbaka pågår funderingar kring ett av Orsas attraktiva kulturlandskap. Dels handlar det om oroliga bybor som känner sig överkörda när gammal kulturjord kan exploateras. Dels om kommunen som lockar med attraktiva tomter.
Olika intressen möts och avvägningar måste göras, menar Anders Björklund.
Bybor öster om Turistvägen är alltså oroliga att kommunen tänker kortsiktigt och struntar i de gamla markerna för nya husbyggen.
Byborna har i många år värnat om det öppna och kulturhistoriska landskapet, som bland annat stöttats av ett EU-projekt.
Anders Björklund redogör bland annat i en skrivelse till kommunstyrelsen följande:
l Markägare är skyldiga att värna kulturminnesmärken.
l Att vårda ett kulturlandskap ligger i allas intresse.
l Kommunen har för avsikt att värna utsikten från Turistvägen och inte tillåta lokalisering som inverkar negativt på området.
l Något formellt skydd finns inte för dessa områden utan byggansökningar prövas från fall till fall.
l Kommunen kan inte stoppa en privat markägare att sälja till en privat köpare.
Anders Björklund berättar att det inte finns någon detaljplan över Turistvägen. Detaljplaner är dyra att ta fram. Däremot finns det en översiktsplan.

Inget bygglov

- Det märkliga är att skogs- och jordbrukare inte behöver något bygglov för att till exempel sätta upp en ekonomibyggnad.
Ett annat fenomen som byborna har att tampas med är förslyningen. Men kommunen går inte för närvarande in som huvudman i ett nytt EU-projekt. Byborna får vända sig till en jordbrukare med betesdjur.
Marken runt vandringslederna och Turistvägen har i långa tider brukats av människor. Därför är området rikt på fornlämningar.
Hur ska en markägare göra när han eller hon hittar fornfynd på sin mark?
- Markägaren är skyldig att anmäla fyndet till länsstyrelsen. Bedömningen visar sedan vem som ska stå för utgrävningskostnaderna. Markägaren kan få betala 1 000 kronor och uppåt, bland annat för att ta bort matjord. Staten kan också ta hela kostnaden.
MATS LINDSTRÖM
0250-59 43 42/
070-608 18 00
mats.lindstrom@daladem.se

Annons