Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Myggbekämpning på remiss

Naturvårdsverket ska senast i april fatta beslut om det blir myggbekämpning vid Nedre Dalälven 2015. En begäran har kommit från NeDa.

Annons

Myggbekämpning nästa år eller inte är fortfarande en öppen fråga. Hittills har dock både Naturvårdsverket och regeringen sagt ja. Nu har Naturvårdsverket skicka ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB ut på remiss.

VectoBac G, som används för att bekämpa mygg bland annat inom Natura 2000-området i Nedre Dalälvsområdet kan antals medför betydande miljöpåverkan. Det konstaterar länsstyrelsen i Västmanland.

Länsstyrelsen beslut innebär inte att man säger ja eller nej till myggbekämpningen med medlet.

NeDa ansöker om att få sprida bekämpningsmedel med helikopter säsongen 2015 i Nedre Dalälvsområdet.

Remisstiden är kort, innan 19 januari vill Naturvårdsverket ha svar för att en eventuell bekämpning ska kunna utföras i tid. Beslut bör fattas i mitten av april i tid innan säsongen för bekämpning av översvämningsmygg kan behöva börja. Naturvårdsverket skrivet att det också behövs tid för en eventuell regeringsprövning innan beslutet.

Det finns ett förbud mot att sprida bekämpningsmedel från luften. Det är Naturvårdsverket kan lämna dispens.

Ansökan gäller om att sprida VectoBac G för att bekämpa larver av översvämningsmygg i Dalälvens översvämningsområden.

I området finns Natura 2000-områden. Ansökningen gäller säsongen 2015 från 1 april till 31 augusti. Max ska 9 320 hektar besprutas varav en dryg tredjedel är Natura 2000-områden. Viss del av bekämpningen sker för hand men i huvudsak från helikopter. Det handlar om 170 ton bekämpningsmedel varav 90 ton inom Natura 2000-områdena.

VectoBacs aktiva beståndsdel är en vanligt förekommande jordbakterie, som också finns naturligt i området. För att få sprida bekämpningsmedlet måste den som gör det tydligt visa att myggorna är så många att det är en olägenhet för människors hälsa och miljö.

Naturvårdsverket vill ha en kompletterande ansökan bland annat vill man veta varför den betade marken i nationalparken vid Tyttbo inte ingår och varför eventuella effekter av bekämpningen på vitryggade hackspetten inte utvecklas i miljökonsekvensbeskrivningen.