Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nära miljon i vite

En privatperson har belagts med vite à 900 000 kronor sedan han byggt på allmänhetens gångstråk intill sjön. Mannen tvingas ta bort uteplats, badtunna, häck och återställa till naturmark annars riskerar han att få betala 900 000.

Mannen, som är i 75-årsåldern, är inte fastighetsinnehavare för just den marken, utan har enligt miljö- och byggnadsnämnden ett nyttjanderättsavtal med markägaren sedan ett antal år tillbaka.
Fastighetsägaren å sin sida fick 2004 en strandskyddsdispens för uppförande av brygga, men i beslutet framgick att inga anläggningar i anslutning är tillåtna.
Anläggningen/bryggan skulle inte få inkräkta på allmänhetens rätt till friluftsliv och fastighetsägaren förband sig att upplåta servitut för ett cirka 3 meter brett gångstråk.

När fastighetsägaren på hösten 2009 ansökte om förhandsbesked för att kunna bygga bostadshus, gjorde miljö- och byggnadsnämnden en besiktning på plats.
Då upptäckte man att strandskyddsdispensen överträtts markant av nyttjanderättsinnehavaren. Man bad om en förklaring men fick aldrig svar.
Miljö- och byggnadsnämnden, som rubricerar tilltaget som Överträdelse av miljöbalkens bestämmelser om strandskydd, vill nu försäkra sig om att förfarandet rättas till. Det får inte finnas anläggningar som ger allmänheten intryck av att området inte får beträdas.
– Idag måste man veta fakta för att kunna gå där och det är det ändå en ganska snäv krets som gör, förklarar miljö- och byggnadsnämndens ordförande Anders Wiklund, S.

De olovligen vidtagna åtgärderna, med bland annat en uteplats med markisanordning, en badtunna och en avskärmande häck, uppskattas av nämndens arbetsutskott till 500 000 kronor. Med ett föreläggande om 900 000 hoppas man kunna framtvinga rättelse.
Vid kontakt med fastighetsägare och nyttjanderättsägaren har dessa gått med på att ta bort anläggningarna.

Några belysningsstolpar får dock vara kvar, liksom ett pumphus som ägaren dock måste söka bygglov i efterhand för.
Plattsättning och anlagd gräsmatta ska bort.
– Det ser privat ut, men om det får växa igen kommer naturen att inom några år ha tagit tillbaka området, förklarar Wiklund.

Lena Relte