Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny kritik mot socialtjänsten i Orsa

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot socialtjänsten samt hälso- och sjukvården i Orsa.

Annons

I ett beslut, som lämnades till Orsa kommun 13 augusti, konstaterar IVO (före detta Socialstyrelsen) att verksamheten, bland annat på äldreboendet Lillåhem, saknar struktur när det gäller ledning, kvalitetsarbete, avvikelsehantering och dokumentation. Beslutet bygger på personalintervjuer som gjordes 23 april i samband med en inspektion.
Vid intervjuerna framkom att det under en period varit stor omsättning på chefer och andra tjänstemän inom socialförvaltningen.

Vid intervjuerna framkom även att det pågår ett arbete kring ledningssystemet och att målet är att skapa en ”stabil organisation” till 2014. De intervjuade konstaterade dock att det har blivit en försämring när det gäller läkarinsatser på boendet eftersom det finns så få läkare på vårdcentralen.
En del av bristerna är desamma som konstaterades av Socialstyrelsen 28 januari i år. Då skrev MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och två enhetschefer inom äldreomsorgen till kommunledningen och påtalade brister i ledningsorganisationen, brister som påverkar patientsäkerheten.

Nu kräver IVO att Orsa kommun tar itu med bristerna. Bland annat ska kommunen redovisa vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att upprätta ett ledningssystem. Av redovisningen ska det även framgå tidsplan, vem som är ansvarig, hur medarbetarnas delaktighet säkerställs samt hur arbetet kommer att följas upp.
Samma krav gäller att konkret säkerställa att avvikelsehanteringen fungera på Lillåhem, att samverkan och informationsöverföring fungerar. 31 oktober vill IVO ha kommunens svar, om kraven inte uppfylls hotar vite.

Birger Nylén/DT