Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Olagligheter vållar uppror i ABF Nordöstra

En ny miljonhärva rullas nu upp hos folkhögskolan Brunnsviks huvudman ABF Nordöstra Stor-Stockholm.
Men de ansvariga vill inte erkänna några fel.
– Jag har inte deltagit i några olagligheter, säger ordförande Gunnar Sahlin.

Men ABF Nordöstras största medlemsorganisation har fått nog.
– Det är inte klokt det som pågår, säger PRO Sollentunas ordförande Stig Nyman.
Han är mycket upprörd över det som avslöjats inom ABF Nordöstra Stor-Stockholm som kontrollerar bland annat Brunnsviks folkhögskola.

PRO Sollentuna har skrivit ett detaljerat brev till ABF:s styrelse. Där står bland annat:
”Dessutom ser vi felaktigheter i de ekonomiska redovisningarna, en lånekarusell mellan ABF-enheterna med enorma belopp, tomma kassakistor samt avsaknaden av proffsig hantering och trixande för att rätta till tidigare fel.
Det är högst troligt att styrelsen kraftigt brustit i sin kontroll varför styrelsen inte ska utreda sig själv. Styrelsen behöver dessutom ett mer gemensamt agerande och ansvarstagande och inte minst korrekt och fullständig information.
För PRO innebär detta att styrelsen borde avgå och vi råder nu våra medlemmar att lämna ABF-styrelsen som i nuläget knappast kan förvänta sig ansvarsfrihet, såvida inte kraftfulla åtgärder omedelbart sätts in.”

Även ABF Nordöstras förtroendevalde revisor Hans Klaar är mycket kritisk. Han har granskat de ekonomiska underlagen till de artiklar som tidigare publicerats i bland annat Dala-Demokraten och Tidskriften Folkhögskolan. Där framkom bland annat att skulderna vid årsskiftet var 76 miljoner, att de samlade förlusterna var 6,6 miljoner och att de hade akuta betalningssvårigheter.
– Jag tycker att alla styrelser bör avgå och att den auktoriserade revisorn som godkänt årsredovisningarna borde anmälas till revisorsnämnden, säger Hans Klaar.

Ni har blivit uppmanade att avgå av er förtroendevalde revisor. Hur ser du på det?
– Det är inte internrevisorn som utser styrelsen utan medlemsorganisationerna och årsmötet, säger ABF Nordöstras ordförande Gunnar Sahlin.

Men det här är ju mycket allvarlig kritik?
– Styrelsen är helt klar över att det finns en hel del att rätta till och vi bearbetar detta i tur och ordning.

Nu avslöjas dessutom fler saker.
ABF Nordöstra startade Stiftelsen Väddö och Södertörn folkhögskolor. En stiftare (ABF Nordöstra) får inte låna pengar av stiftelsen. Men i fjol lånade de ändå 300 000 kronor. När tillsynsenheten på länsstyrelsen fick veta det beordrade de omedelbart att pengarna skulle betalas tillbaka, vilket också skedde.
Dessutom har Väddö/Södertörn fått fakturor på över 4 miljoner från resten av bolagen inom ABF Nordöstra, pengar som i huvudsak tycks ha gått till att täcka lönekostnader hos andra verksamheter.
– Det har jag också påtalat för verkställande utskottet i ABF Nordöstras styrelse, säger den förtroendevalde revisorn Hans Klaar.

Vad fick du för svar?
– De har erkänt att det här har varit fel.
– Vi håller på att se över de saker du pekar på, men har inga kommentarer till det idag, säger ABF Nordöstras ordförande Gunnar Sahlin.

Väddö/Södertörn förvaltar två stipendiestiftelser. Det är fonder vars avkastning ska gå till stipendier till deltagarna på Väddö. Men Väddö/Södertörn har inte skött dem som man ska.
Väddö/Södertörn har bland annat lånat hela fondkapitalet 1,8 miljoner vilket är förbjudet. De har inte förvaltat kapitalet på det sätt som det ska göras. Vissa år har avkastningen varit noll kronor. Konsekvensen har blivit att eleverna fått mycket mindre stipendier än de haft rätt att förvänta sig. Till råga på allt har revisorn slarvat och inte upplyst om felaktigheterna.
– Jag tycker att det som hänt är väldigt allvarligt och det har jag meddelat alla som skrivit under Väddö/Södertörns och stipendiefondernas verksamhetsberättelse för 2012. De borde avgå, säger Hans Klaar.

De det är samma personer som sitter i de båda styrelserna: Ordförande Lars Starkerud och ledamöterna Gunnar Sahlin, Bo Tengberg, Ewa Frisk, Anders Pettersson och Georg Johansson.

Du har skrivit under båda årsredovisningarna. Har inte du ett ansvar för det här?
– Klart jag har ett ansvar, men ansvaret hanteras bäst genom att åtgärda det som varit fel och inte genom att hoppa av, säger Gunnar Sahlin.

Men vilket förtroende kan man ha för dig?
– Jag har inte deltagit i olagligheter och förtroendet för mig får medlemsorganisationerna visa, säger han.
Gunnar Sahlin är som sagt ordförande i ABF Nordöstra och sitter i flera bolagsstyrelser. Lars Starkerud sitter också i en rad styrelser och är sedan i somras också VD i alla bolag. Georg Johansson är rektor för Väddö, Södertörn och Brunnsvik. Anders Pettersson är verksamhetschef i ABF Nordöstra och tf ombudsman sedan den förre ombudsmannen Tommy Hindrikes blev uppsagd i oktober på grund av de oegentligheter som Dala-Demokraten avslöjade i somras.

Ewa Frisk har tagit konsekvenserna av det som hänt och avgått från alla styrelser utom Säbyholm.
– Det oerhört sorgliga är att vi inte snabbare kunnat se igenom de olika ekonomiska transaktioner som gjorts. Transaktioner som med stor sannolikhet delvis varit olagliga och som definitivt inte redovisats öppet för styrelserna. Jag känner mig både otillräcklig och misslyckad som ledamot, men jag är också – tillsammans med alla övriga i styrelserna – lurad. Ingen har lyckats se helheten, säger Ewa Frisk.

Vem eller vilka har lurat styrelserna?
– Framförallt ledande tjänstemän, säger hon.

När hon tidigare i höst insåg vad som hänt informerade omedelbart styrelsens ordförande Gunnar Sahlin, ABF:s centrala ekonomibyrå SamC samt styrelsens arbetsutskott om det som pågått. Men ingenting hände förrän för några veckor sedan. Då beslutades att tf ombudsman Anders Pettersson skulle utse en oberoende utredare.
Direktiven till utredningen författades av styrelseledamoten Freddie Lundqvist som också är socialdemokratiskt oppositionsråd i Sollentuna kommun. Han har liksom Gunnar Sahlin känt till en hel del av de oegentligheter som pågått under lång tid, men inte agerat förrän nu. I direktiven står bland annat att den ska klarlägga om det skett några olagliga transaktioner mellan verksamheterna eller om någon överträtt sina befogenheter.

Det innebär att det är samma personer som är ansvariga för härvan som styr hur och av vem det ska utredas. Samma upplägg användes när den tidigare ombudsmannen Tommy Hindrikes förehavanden skulle utredas i somras. Då lovade Gunnar Sahlin att hela utredningen och dess resultat skulle vara öppet. I verkligheten hemligstämplades allting. Till och med vem som skulle utreda.

I tisdags hade ABF Nordöstra halvårsmöte. Men trots att mycket i härvan varit väl känt för styrelsen en tid fanns ingen punkt på dagordningen om saken. Den förtroendevalde revisorn Hans Klaar fick själv föreslå att han skulle lämna en rapport, vilket han också gjorde.
– Jag hade förväntat mig att de skulle reagera, men det blev knappt någon reaktion alls från de ansvariga, säger han.

Peter Ulveklint var tidigare ombudsman i ABF Sollentuna på 1980-talet och senare organisationschef på ABF Förbundet. En av hans arbetsuppgifter var att reda upp interna problem.
– Jag blir bara så ledsen över allt som berättas. Om bara en bråkdel är sant så är det för mycket. Ändå så tycks man fortsätta att trixa. Nu behövs en helt ny ledning. En helt ny anda. Låt oss bara hoppas att det hellre blir förr än senare. Jag hjälper gärna till, säger Peter Ulveklint.
Mitt i all bedrövelse hoppas han ändå att det ska bli bättre om denna härva reds ut en gång för alla.
– Det finns kanske hopp om ett nytt friskt ABF om man går tillbaka till sitt egentliga uppdrag med en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer, säger han.

Svante Isaksson