Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: De mindre kraftverkens betydelse för elförsörjningen förringas

Beträffande elnätsregleringen så skrivs det att de minsta kraftverken inte används för detta och det må vara riktigt. Men tillåts en viss amplitudförändring i tillståndet så kan mycket väl en mindre vattenkraftanläggning i kombination med ett ”smart nät” bidra till elnätsregleringen, skriver debattören Fins Kjell Eriksson.

Annons

De minsta kraftverken som, enligt min mening, förringas i debatten är riktigt betydelsefulla i ett större perspektiv. Beträffande elnätsregleringen så skrivs det att de minsta kraftverken inte används för detta och det må vara riktigt, men ett vattenkraftverk tillverkar el dygnet runt och här finns möjligheten till elnätsreglering.

LÄS OCKSÅ: Fiske måste tas på allvar - sluta gör intrång på våra vatten genom legalisering av kraftverk

LÄS OCKSÅ: Älvräddarna: (M):s inlägg luktar röstfiske - långt ifrån alla vattenkraftverk är samhällsviktiga

Tillåts en viss amplitudförändring i tillståndet så kan mycket väl en mindre vattenkraftanläggning i kombination med ett ”smart nät” bidra till elnätsregleringen. När det gäller kvaliteten på elnätet så är de små kraftverken bra för de ligger ofta långt ut i nätet och matar ut el där den behövs.

LÄS OCKSÅ: Replik: Utrivning av vattenkraftverk är helt emot EU:s direktiv

De minsta kraftverken som, enligt min mening, förringas i debatten är riktigt betydelsefulla i ett större perspektiv, skriver debattören. På bilden syns interiör från vattenkraftstationen i Brevens bruk, Örebro kommun.

Detta har elnätsägarna erkänt och betalar idag ut ersättning till kraftproducenten och den ersättningen benämns ”nätnytta”. Visst är det väl bra att vi kan nettoexportera el i Sverige? Låt då de små kraftverken finnas och höj kvaliteten på nätet i vårt land så att exporten av el gynnas. En aspekt som inte riktigt kommer fram i debatten är att decentraliserad kraftproduktion är bra för då minskar risken för utslagning vid en krissituation. Att tala om att de mindre kraftverken är obsoleta (föråldrade) är, enligt min mening, att inte vara vidsynt nog.

Ekosystemen är anpassade till dessa flerhundraåriga dammar som det oftast rör sig om. Istället för förstörda ekosystem så kan man tala om förändrade ekosystem.

Visst ska vi ha, och har redan, rekreationsturism i Sverige. Låt oss skala ner och ta min anläggning som exempel. Skulle en damm rivas ut så skulle en liten fors uppstå och ett strömmande vatten skulle bli till, men så skulle också en liten bäck ersätta vattenspegeln. Detta skulle innebära att de uppströms boende skulle få en illaluktande pöl istället för en vattenspegel och detta i sin tur medföra att bryggor demonteras och möjligheten att ha en båt vid stranden försvinner.

LÄS OCKSÅ: Debatt: Gör det enklare för de småskaliga vattenkraftverken att överleva

Den lilla fors som uppkommer om utrivning sker kommer knappast att öka fiskekortsförsäljningen eftersom man ju inte får något nytt som inte redan finns i det omgivande landskapet. I moderna miljödomar så brukar det vara brukligt att fiskevårdsområdet får en årlig ersättning och i mitt fall så skulle säkerligen den ersättningen vara större än den eventuella ökade fiskekortsförsäljningen vid en utrivning. Låt oss skala upp detta till att gälla de mindre kraftverken i Sverige. Då finner vi att rekreationsturism finns men att den inte påverkas negativt om de små kraftverken får vara kvar.

Ekosystemen är anpassade till dessa flerhundraåriga dammar som det oftast rör sig om. Istället för förstörda ekosystem så kan man tala om förändrade ekosystem. Vid dessa barriärer så finns ett ekosystem som harmonierar med naturen. En barriär kan också vara en tillgång, exempelvis för kräfttillgången.

Låt dessa små vattenkraftverk få finnas och utgöra den klimatadaptionstillgång som de faktiskt är. Tillsammans kan vi få landsbygden att leva!

Fins Kjell Eriksson

Hjulbäck, Nås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons