Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Populism och felaktiga budskap i skogsdebatten – staten måste ta ansvar

Artikel 5 av 18
Skogsdebatten i Dalarna
Visa alla artiklar

Annons

1993 beslutade riksdagen om en ny skogspolitik. I den fastställdes två jämnställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål. Samtidigt kom en reviderad och mer avreglerad Skogsvårdslag.

Skogspolitiken skulle nu ge skogsägarna större frihet i sitt skogsbrukande i utbyte mot att näringen som kollektiv tog på sig ett större ansvar för att nå uppsatta skogspolitiska mål. I lag och förordning stärktes också naturvårdens ställning, en till stor del bra och nödvändig förändring.

Ingen skogsägare borde behöva känna oro över att stå utan ersättning för något som det allmänna tycker ska bevaras

Vid samma tid drogs också den rikstäckande nyckelbiotopsinventeringen igång. Istället för att anslå tillräckliga medel till ersättning för markägare på vilkas fastigheter det hittades nyckelbiotoper valde staten en mycket mer kostnadseffektiv modell. Genom rådgivning skulle markägaren övertygas om vilken värdefull samhällsinsats man gjorde om man sparade en nyckelbiotop på ideell basis.

Debatt: Nu räcker det med skövlingen av Brännvinsberget, Sveaskog

Åter till tankar om frihet och ansvar.

Sektorsansvaret: Jag tror att den skogsägare som drabbats av stora begränsningar i brukandet inte känner någon större frihet. Kanske skulle man tom valt lite röjningsplikt framför att få en nyckelbiotop som inte ersätts registrerad på fastigheten?

Något man kan fundera över är vilket ansvar en enskild skogsägare ska ha för bevarandet av nationens biologiska mångfald?

Debatt: Greenpeace: Staten lägger dina pensionspengar hos klimatförstörande bolag – 366 miljoner bara i Dalarna

Ska enskilda stå för ekonomiska uppoffringar i miljonklassen för värden som självklart borde tillhöra allmänintresset?

Ingen skogsägare borde behöva känna oro över att stå utan ersättning för något som det allmänna tycker ska bevaras. Svenskt naturvårdsarbete behöver saneras från kränkningar av grundlagsskyddade rättigheter.

Staten bör också en gång för alla erkänna sin roll som ytterst ansvarig för marknadens köpbojkott av nyckelbiotoper, särskilt nu när inventeringen återupptas. Idag vet alla att det som myndigheterna pekar ut som skyddsvärt förlorar sitt ekonomiska värde. Att frånsäga sig ansvaret för det blir nästan löjligt!        

Debatt: Centerpartiet: Hela Sverige måste in i valrörelsen

Ibland kan debatten ge sken av att någon vet hur mycket skog som behöver undantas från skogsbruk för att säkra den biologiska mångfalden. Sanningen är att ingen vet det. Det är fortsatt gissningar som gäller för frågeställningen om hur proportionerna mellan brukande och skydd ska se ut. Så kommer det att vara för en lång tid framöver.

Debattreplik: Vi har aldrig haft mer skog i Sverige än nu

Utifrån denna osäkerhet bör beslut om bevarande av skog i nästan alla fall underställas det politiska systemet och finansieras med allmänna medel. Först då får naturvårdsarbetet en styrning och demokratiskt valda kan ges utrymme att vikta det samhällsekonomiska priset för avsättningar mot vinster för mångfalden.  

Debattreplik: Försök inte använda Rosling som slagträ i krasst ekonomisk skogsavverkningsdebatt!

Idag styrs mycket av det svenska naturvårdsarbetet av slumpmässighet, normlöshet och av ideella naturvårdsorganisationers gränslöshet. Man bör beakta att de sistnämnda utgör minoritetsgrupper i samhället där ett särintresse är överordnat helhetssynen. I deras verksamhet är populism central och man drar sig inte för att sända ut vinklade och ibland också direkt felaktiga budskap.

Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Alla artiklar i
Skogsdebatten i Dalarna
Annons