Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Skyll inte det låga bostadsbyggandet på arkeologin

/
  • Emelie Sundling, arkeolog, kritiserar missvisande rapportering om att arkeologin skulle vara anledning till att nya bostäder inte byggs i Falun.

Annons

Med anledning av SVT Nyheter Dalarnas inslag den 14 april 2016, om kostnaderna för arkeologiska undersökningar i Falun verkar det som om en hel del kunskapsluckor måste fyllas.

LÄS MER: Svar om Faluns gåtfulla medeltid kan ligga dolda under parkeringsplatserna

Falu stad är klassat som fornlämning och därmed skyddat i enlighet med Kulturmiljölagen (KML). "Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla", så inleds Kulturmiljölagen (SFS nr 1988:950). I enlighet med bestämmelser i KML får inte fornlämningar skadas. I de fall då exploateringar (till exempel nya vägar eller byggandet av bostäder) berör en fornlämning måste exploatören ha länsstyrelsens tillstånd för att på något vis få ändra eller ta bort fornlämningen. Detta gäller för hela Sverige och är inget unikt för Falun. För att få tillstånd måste självfallet en ansökan skickas in till länsstyrelsen. I KML anges hur tillståndsprövande går till.

Om tillstånd ges görs det oftast med villkoret att en arkeologisk undersökning först måste genomföras. Vem som ska utföra undersökningen och vad den får kosta beslutas också av länsstyrelsen. Arkeologiska utgrävningar görs alltså på uppdrag av länsstyrelsen och de som får utföra jobbet gör det med en satt budget, en begränsad tidsplan och tydliga frågeställningar.

MER DEBATT: Målet är att bygga 1000 bostäder i Borlänge innan 2019

Man kan se den arkeologiska undersökningen som ett sätt att ändå bevara fornlämningen, trots att den grävs bort för att ge plats åt något nytt. Faluns kulturlager är en närmast outtömlig källa till information om stadens historia. Den arkeologiska dokumentationen och de många analyser som utförs ger oss kunskap om de människor som levt och verkat i staden genom historien. En historia som är vår gemensamma och som vi alla har rätt att ta del av.

Att det klagas över arkeologiska utgrävningar är inget nytt. Det är inte heller det faktum att vi har en lagstiftning i Sverige som skyddar vårt gemensamma kulturarv. I Falun har det gjorts en hel del undersökningar genom åren och det börjar bli svårt att hävda att man inte känner till förutsättningarna när man planerar för ett nybygge. Falu stad är dessutom klassat som världsarv av UNESCO, vilket ger ytterligare en dimension till värdet i att bevara och ta tillvara på stadens historia.

LÄS MER: "Arkeologin hindrar inte bostadsbyggen"

När SVT Nyheter Dalarnas journalist gör sitt "granskande" inslag är det anmärkningsvärt att han glömmer att fråga fastighetsägaren varför man inte har tagit med kostnaderna och för arkeologin i sina beräkningar redan från början, när man nu ändå ska bygga mitt i en fornlämning och ett världsarv. Och vore det inte intressant att veta hur stor del av den totala kostnaden för de två projekten i inslaget, som faktiskt utgörs av den arkeologiska undersökningen?

Arkeologiska undersökningar utförs och färdigställs alltid innan byggstart. Att då hävda att arkeologin försenar ett projekt är enbart en dålig, och vid det här laget utsliten ursäkt. Om vi inte får några nya bostäder i Falun så är det inte på grund av arkeologin. Det beror på att de som ansvarar för byggnationerna inte har tillräcklig kunskap om rådande lagstiftning och inte kan planera ordentligt.

Emelie Sunding

Arkeolog

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons