Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debattsvar: Greenpeace: Vi måste använda skogen klimatsmart

Artikel 9 av 18
Skogsdebatten i Dalarna
Visa alla artiklar

Annons

Anders Pettersson skriver i en replik (16/01 2018) att vi inte får glömma de övriga miljömässiga fördelarna det ger att utnyttja den förnybara resurs som skogen är, när han argumenterar mot vår ståndpunkt att Sverige behöver skydda mer skog för att klara klimatkrisen och för att bevara livet i skogen.

I de andra miljömässiga fördelarna finns ett märkligt resonemang om att “artfattigdomen” i skogen inte gör det så allvarligt att avverka stora delar av den. Det är inte en seriös uppfattning att framföra. Lika lite som de övriga miljömässiga fördelarna är korrekta.

Debattsvar: Sverige har aldrig haft så lite riktig skog som nu!

Det är nämligen så att bakom ord som förnybart och fossilfritt döljer skogsbolag, som naturligtvis har starka ekonomiska intressen, en falsk lösning till klimatkrisen. Förnybart och fossilfritt betyder inte att de är utan klimat- eller miljöpåverkan. Fossilfritt är inte fritt från växthusgaser. Det går heller inte att återplantera skog, bara träd.

Vill vi använda träråvara klimatsmart måste vi i mycket större utsträckning använda materialet långsiktigt såsom till hus, och ersätta material som stål och betong som har stor klimatpåverkan. Idag används dock enbart 20 procent av skogsråvaran till byggmaterial.

Debattsvar: Greenpeace: Den biologiska mångfalden kräver mer än små isolerade öar av riktig skog

Resterande 80 procent blir kortlivade produkter, såsom pappmuggar, servetter och biodrivmedel som används en gång eller förbränns och därmed utgör ett omedelbart utsläpp. En förnuftig klimatstrategi vore att skydda och därmed lagra kol i 20 procent av våra skogar och att använda resterande 80 procent till träprodukter som vi kan använda länge.

Vi håller dock med Anders Pettersson om att det är hög tid att implementera en samhällsstyrning så att naturvårdsarbetet får en bättre verkningsgrad. Det vill säga, att rätt skog sparas, som Anders skriver. För det behövs ett gemensamt beslutsunderlag för samhället.

Debattreplik: Det behövs samhällsstyrning så att rätt skog sparas

Vi kan inte bara prata om 20 procent skydd för svensk skog som är riksdagens och regeringens mål, med stöd i forskningen och FN:s konvention om biologisk mångfald. Vi måste också ge alla aktörer långsiktiga spelregler som visar vilka dessa 20 procent är.

Naturvårdsverket och skogsstyrelsen skriver:

“Att arbeta med värdetrakter är ett kostnadseffektivt sätt att öka möjligheterna till långsiktig funktionalitet för skyddade områden och för skogslandskapet som helhet. Värdetrakterna kan fungera som större ekologiskt sammanbundna system som förser skogslandskapet med viktiga livsmiljöer, funktioner och processer.”  

Greenpeace anser att detta gör Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens kartering och identifiering av Värdetrakter till dagens bästa möjliga data och kunskapsunderlag för var de 20 procent skog som samhället måste skydda är.

Under alla omständigheter måste vi, för nå de demokratiskt beslutade miljömålen samt internationella miljöavtal, på något sätt ta oss upp från dagens undermåliga skyddsnivå.

Få alla debatt från Dala-Demokraten direkt i din telefon, lada ner vår app.

Följ Dala-Demokraten på twitter.

Lina Burnelius, Ansvarig skogsfrågor Greenpeace Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Alla artiklar i
Skogsdebatten i Dalarna
Annons