Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debattsvar: (MP): Dagens jordbruk är inte hållbart

Annons

Svar till Kersti Linderholm, SLU, 7 feb 2018.

Att Kersti Linderholm håller med om att klimatfrågan är viktig och inte kan vänta är positivt i inledningen till hennes svar på MP:s debattartikel. Där är vi fullständigt överens. Men sen har Kersti Linderholm inte räknat med att klimatåtgärder spänner över ett ganska brett fält och i mångt och mycket handlar om att skapa ett motståndskraftigt jordbruk och resilient livsmedelsproduktion.

Svinnet och förlusterna i hela livsmedelskedjan behöver minska.

Det är lätt att gå till angrepp på den ekologiska produktionen då det helt enkelt är komplicerat att räkna på direkt klimatnytta för de ekologiska livsmedlen. Dagens svenska jordbruk står för ungefär 13% av de svenska klimatutsläppen och hur man kommer tillrätta med utsläppen är en nöt att knäcka. Vi producerar idag inte mer än cirka 45-50% av livsmedlen till vår egen konsumtion. Det går heller inte att ha den här debatten utan att nämna att vi behöver minska vår köttkonsumtion, då den står för en väldigt stor andel av klimatgaserna.

En stor del av arealerna används till produktion av djurfoder istället för att direkt försörja oss med vegetabiliska livsmedel. Det är viktigt att säga att våra betesdjur är en viktig pusselbit när det gäller att binda kol i markerna.

För Europas del så har man antagit mål för det ekologiska jordbruket. Naturvårdsverket skriver: ”Jordbruket har betydande positiva och negativa effekter på mark, luft- och vattenkvalitet, på ekosystem och biologisk mångfald, och på landskapens rekreationsvärde. Ekologiskt jordbruk ska vara en mer miljömässigt hållbar form av jordbruksproduktionen, som kombinerar bästa miljöpraxis, skydd av biologisk mångfald och bevarande av naturresurser. Ekologisk jordbruksproduktion omfattar också stränga djurskyddskrav och undvikande av gödselmedel (läs konstgödsel), bekämpningsmedel och genetiskt modifierade organismer (GMO).”

Vetenskapen kan inte riktigt ge något heltäckande svar på vad ett hållbart jordbruk är. Det beror på vilka aspekter man räknar med, hur aspekterna värderas och vilka mål vi bestämmer att det hållbara jordbruket ska uppfylla. Dock visar den stora miljöpåverkan som jordbruket idag orsakar samt de ekonomiska och sociala utmaningar som många jordbrukare brottas med att dagens jordbruk inte är hållbart. Forskarna är dock i stor utsträckning överens om några viktiga åtgärder som behöver göras:

• Stoppa fortsatt utbredning av jordbruksmark. Globalt är avskogning ett stort problem med katastrofala konsekvenser för biologisk mångfald och klimat.

• Skördarna behöver öka i områden som idag ligger på mycket låga nivåer, främst på vissa platser i Afrika, Latinamerika och östra Europa.

• Mer försiktig användning av vatten, gödselmedel och kemikalier, det vill säga lägre användning av dessa per producerad vara.

• Svinnet och förlusterna i hela livsmedelskedjan behöver minska.

• En förändring av våra kostvanor till en kost med mindre andel animaliska livsmedel och mer vegetabiliska livsmedel.

Det kan inte undgå Linderholm att det är många delar som samverkar, som minskat antal pollinerare, att bevara jordbruksmarkens mullhalt, att öka mikrolivet i jordarna och att använda jordbruket som kolsänka. Det konventionella jordbruket bär idag inte kostnaderna för sina miljöskador, medan det ekologiska jordbruket fullt ut får bära kostnaderna för den större andelen arbete eko kräver. Ett exempel är att produktionen av konstgödsel använder stora mängder naturgas.

Det ekologiska jordbruket har initialt mindre skördar, men det kompenseras av att eko bland annat bidrar positivt till den biologiska mångfalden, vilket på sikt kommer att göra att vi har en tryggad livsmedelsproduktion.

Detta är några av de aspekter som sammantaget bidrar till att vi genom ett ekologiskt (och småskaligt) jordbruk säkrar vårt klimat.

Det är nu vi ska lösa det här - Klimatet kan inte vänta!

Maria Alfredsson (Mp), Ordförande Dalarna

Elina Brodén (Mp), Kommunalråd Borlänge

Mursal Isa (Mp), Landstingsråd Dalarna

Maj Ardesjö (Mp), Språkrör Falun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons