Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur skall glesbebodda kommuner överleva?

Annons

Artikelförfattaren förslår en rad åtgärder för att försöka stärka företagandet på glesbygden.

Arbetslösheten växer i glesbygder. Små företag slås ut och läggs ner. Olika förslag från regeringen, till exempel kilometerskatten, förstärker utvecklingen. Den här negativa trenden är allvarlig men inte omöjlig att bryta. En undersökning, gjord av Småföretagarnas riksförbund, visar att arbetslösheten är lägre i glesbygdskommuner som förlitar sig på arbeten i nystartade företag än i existerande. Därför måste trenden brytas så även existerande företag kan överleva och växa.

MER DEBATT: I Norge kan landsbygden blomstra – Sverige måste lära av sin granne

Så gott som dagligen kommer rapporter om neddragningar i den kommunala servicen. Det påverkar befolkningen i bygden och blir till en ond spiral. Människor flyttar, framförallt de unga. I en rapport från SACO, publicerad 2013, framkom att ungdomsarbetslösheten i glesbygdskommuner var dubbelt så hög som i förortskommuner till storstäder.

När människor flyttar drabbas inte bara den kommunala servicen. Ortens kanske enda butik och bensinmack tvingas lägga ner och det finns ofta inte tillräckligt befolkningsunderlag för att behålla bank och post. Ännu ett samhälle är på väg att dö ut. Men så här behöver det inte vara. Regering och riksdag kan vända denna trend men då måste heliga kor slaktas, ideologiska skygglappar måste bort. Politikerna måste underlätta för små företag att bildas och vilja istället för att försvåra och fördyra.

Glesbygden behöver många nya och växande företag, för att skapa förändring och blåsa liv i samhällen som är på väg att utarmas

MER DEBATT: Småföretag i Dalarna bör ta större ansvar för miljön

Småföretagarnas riksförbund har undersökt 110 glesbygdskommuner, vilka klassas som kommuner med låg befolkningstäthet av Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet visar att nya och växande företag spelar en avgörande roll för utvecklingen i glesbygdskommuner. Ju fler som jobbar i nystartade företag desto lägre arbetslöshet. Framförallt när det gäller ungdomsarbetslösheten. De tio kommuner som har det högsta företagandet har 32 procent lägre arbetslöshet och 47 procent lägre ungdomsarbetslöshet än genomsnittskommunerna.

Det här betyder att glesbygden behöver många nya och växande företag, för att skapa förändring och blåsa liv i samhällen som är på väg att utarmas. Det vilar på mångas ansvar att hjälpa till och skapa förutsättningar för detta; och det är bråttom. Småföretagarnas riksförbund har en rad förslag som skulle underlätta för företagare i glesbygd och som kan vara nyckeln till glesbebodda kommuners överlevnad:

1. Förenkla administration av lokala tillstånd och licenser.

2. Undvik överimplementering av statens beslut, det vill säga inga extra pålägg av lokala regler.

3. Inrätta ”one-stop shops” som kan ge företagen hjälp med kommunala och statliga ärenden.

4. Ge garantier om handläggningstider, för snabbare hantering av ärenden.

5. Underlätta företagandet genom en mer tillväxtfrämjande syn på stadsplanering/bygglov.

6. Genomför en översyn av kommunens drift av näringsverksamhet. Kommuner och landsting bör undvika att driva egna bolag, såvida inte särskilt goda skäl finns.

7. Inför ett friår från krångliga regelverk. Under det första verksamhetsåret borde företagare bara behöva anpassa sig till de mest grundläggande reglerna.

8. Stärk småföretagens kapitalförsörjning exempelvis genom att låta företagen behålla ännu inte skattade pengar i bolaget för att förbereda expansion.

MER DEBATT: Slopa sjukkostnader för småföretagen

Om de här förslagen genomfördes skulle många dörrar öppnas för människor att starta företag. Det skulle vara bra för glesbygden och det skulle vara bra för Sverige.

Leif Svensson

Förbundsordförande, Småföretagarnas riksförbund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons