Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på studieförbunden så att kunskapslyftet kan nå fler

Annons

Studieförbunden bör ges möjlighet att söka upp korttidsutbildade och utbilda handledare för att introducera, stötta och hjälpa arbetslösa in i utbildning, praktik och jobb, skriver artikelförfattarna.

Sverige går bra. Men inte för alla. Det är någonting som skaver i den svenska modellen och fortfarande växer klasskillnader i samhället. Även om regeringens ambitioner och politik sakta växlar in landet på en ny politisk väg och bryter med den utvecklingen går det att göra mer.

Den som saknar studievana och efterfrågad kompetens står idag svag på arbetsmarknaden och riskerar långvarig arbetslöshet. I statistiken kan vi tydligt se hur vissa grupper står särskilt långt bort. Det är alla som saknar fullständiga gymnasiebetyg och det är nyanlända som saknar utbildning eller koppling till arbetsmarknaden som löper särskilt stor risk att inte få ett arbete.

MER DEBATT: "Asylboendena behöver inte bli vänthallar"

I rapporten ”Kunskapslyftet - nästa stora frihetsreform” visar vi hur erfarenheter från 1990-talets kunskapslyft idag riskerar att förloras. I utvärderingar av den tidens satsning ser vi hur effekterna av kunskapslyftet kunde varit mycket större om bara mer gjorts för att aktivt söka upp deltagare. Förenklat innebar det första kunskapslyftet mycket för personer med påbörjad gymnasieskola, medan den i allt för liten grad nådde personer med utbildning på enbart grundskolenivå. Detta är en viktig lärdom för framtiden om ambitionerna är att öka jämlikheten, underlätta inkludering och integration och stärka motkrafterna mot social utslagning.

Vi menar att det är dags ge studieförbunden ett tydligt, brett och samlat uppdrag samt medföljande resurser att göra mer tillsammans med korttidsutbildade som står utanför arbetsmarknaden. Ett korttidsstudiestöd bör införas för att ge korttidsutbildade chans att ta en högskolebehörighet och jobba utan att förlora inkomsten. Samtidigt bör studieförbunden ges möjlighet att inventera och söka upp korttidsutbildade och utbilda handledare för att introducera, stötta och hjälpa arbetslösa in i utbildning, praktik och jobb.

En grupp vi redan har stark kunskap om och koppling till är asylsökande. Studieförbunden är redan en fast punkt för många nya svenskar och vi vet genom många utvärderingar att det informella lärandet är oerhört starkt för att frigöra människor och för att ge både en väg till formella utbildningssystemet som till arbete och praktik.

Under 2015 mötte vi i ABF över 30 000 asylsökande i vår verksamhet ”svenska från dag ett” och i våra övriga aktiviteter tillsammans med målgruppen

MER DEBATT: Snabbare etablering av nyanlända kräver smartare metoder

Under 2015 mötte vi i ABF över 30 000 asylsökande i vår verksamhet ”svenska från dag ett” och i våra övriga aktiviteter tillsammans med målgruppen. Regeringens uppdrag till studieförbunden för 2016 är att nå 100 000 deltagare och idag omfattar arbetet bara perioden fram till asylbeslutet. Vi menar att det vore självklart för oss att kunna vidareutveckla relationer och den verksamhet som vi redan påbörjat också under etableringsfasen och bredda vårt uppdrag. Låt oss vara en självklar aktör genom hela den första tiden i nya svenskar tid i Sverige.

Studieförbunden har ett finmaskigt nätverk i hela landet. Vi samlar hundratusentals människor i våra verksamheter och bara i ABF har vi över hundra medlems- och samarbetsorganisationer. Vi kan alltså vara en del av att lösa samhällets stora utmaningar för att få fler i arbete. Vi kan bidra till att skapa mötesplatser för att ge människor bättre nätverk och vi har folkbildningens metoder att stärka människors kompetens och delaktighet.

MER DEBATT: Studieförbunden i Dalarna kan göra mer ihop med asylsökande

Vi menar att regeringens satsning på ”svenska från dag ett” måste ses som en del av kunskapslyftet och att studieförbundens arbete bör värderas som en del av hela etableringen i Sverige. I regeringens budget för kommande år vill vi se långsiktiga satsningar.

I ett första steg måste pengarna till studieförbunden göras långsiktiga så att alla deltagare i verksamheten kan känna trygghet i att verksamheten fortsätter också 2017 och 2018. Och vi föreslår också att regeringen omgående ger studieförbunden en möjlighet att erbjuda etableringskurser inom ramen för etableringsuppdraget.

Helén Pettersson

Förbundsordförande Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Monica Widman-Lundmark

Förbundssekreterare Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Kristina Svensson

Ordförande ABF Borlänge-Nedansiljan

Joachim Norelius

IF Metall Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons