Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Greider läser en spännande bok om Martin Luther

Annons


Vad är det här? De första femtio sidorna i Per Svenssons bok om Martin Luther (Dr Luther och Mr Hyde; om tro och makt då och nu, utgiven på förlaget Cordia) handlar inte alls om Luther utan om revolutionären Thomas Müntzer och de blodiga bonderevolter som drog genom Tyskland på 1520-talet.
Jag tror inte jag sett Svensson - nyss avgången kulturchef på Expressen med en rad böcker bakom sig - skriva på det sättet tidigare; han rycks med av de messianska föreställningar som under reformationens år satte bondemassorna i brand och inte ens hans sedvanligt pricksäkra ironier förmår riktigt kyla ner framställningen.
Varför inleder Svensson sin Lutherbok med en skildring av reformatorns revolutionära motpol? Jag hade väntat mig en reflekterande essä om varför Luther är så pass frånvarande i debatten i det lutheranska Sverige. För det är han ju: mannen har vanligtvis reducerats till en glädjedödare, pliktens och den stränga livsföringens röst genom seklerna. Svensson konstaterar med rätta att han var en av de definierande gestalterna i Europas historia och ändå finns den där märkliga tystnaden kring honom.
>Själv minns jag när jag på gymnasiet under ett historieprov råkade kalla honom Martin Luther King, vilket gjorde den katolske historieläraren i Katrineholm så ursinnig att han gav mig minuspoäng på just den frågan. Varför vet vi så litet om Luther? frågar sig Svensson. Är det för att han var en så kluven gestalt?
Å ena sidan var Luther den som kompromisslöst, med det egna livet som insats, revolterade mot den katolska medeltida världsbilden och genom sina berömda 95 teser, uppspikade på kyrkporten i Wittenberg en oktoberdag 1517, skickade en chockvåg genom alla hierarkier som ännu inte har lagt sig. Hans tes om det allmänna prästadömet - ingen institution har monopol på att uttolka Skriften - grundlägger en icke-auktoritär och individualistisk tradition som på djupet format västvärlden. Luther som en av liberalismens andliga fäder. Så kan man verkligen se det. Och Svensson ger oss en levande bild av denne hetlevrade f.d. munk, hans glada kamp med det tyska språket, hans frodiga bordssamtal, hans intellektuella mod.
Å andra sidan var Luther en avskyvärd fursteslickare. Under den tumultariska våren 1525 satte han sig ner och författade en av de mest avskyvärda skrifter som sett dagens ljus: ”Mot de rovlystna och mordiska bondehoparna”. Där uppmanade han makthavarna att med alla medel slå ner bönderna, som missbrukat evangeliet och brustit i vördnad för överheten: Slå dem, stick ner dem, döda dem, ber han Herrarna.
För Per Svensson är det där djupt folkföraktande och så att säga statsterroristiska dokumentet ett exempel på ”feltajmad politisk journalistik”, ja ett ”skelett i garderoben”. Vart tog upprorsmakaren vägen? Den milda och sinnliga andlighetens Luther? Reformatorn blir i Svenssons ögon en doktor Jekyll och en Mr Hyde och han borrar till och med i Stevensons gamla roman för att belysa motsägelsen Luther.
Till sist förstår jag ändå vad det är jag läser. Per Svensson har helt enkelt skrivit en bok om det teodicéproblem som hans egen liberala övertygelse ständigt hemsöks av. Om inte annat så leder Svenssons många anakronistiska jämförelser läsningen dit; han liknar Müntzer vid vår tids militanta islamister eller Ulrike Meinhof och andra livsfarliga revolutionärer. När furstarna i det splittrade Tyskland slutligen samlar sig till ett gemensamt krossande av upproren omtalas det av Svensson som en ”koalition av villiga” och därmed smakar hans bok till slut ogrumlat 2000-tal.
Martin Luther lade en grund för kommande tiders liberala världsbild. Men hur kan denna goda tradition rymma en så folkföraktande och överhetstrogen skuggsida? Ja, hur kan liberalismens själva förkroppsligande på jorden, den amerikanska demokratin, hemfalla åt folkslakter och orättfärdiga korståg? Ytterst är det faktiskt om detta Per Svenssons bok handlar. Han har med Luther som förevändning skrivit en grubblande politisk essä om vår tids härskande liberala världsbild och dess teodicéproblem och det är det som gör den så spännande och - i mina ögon - samtidigt så otillräcklig.
Luthers gåta försöker han, utan större framgång, lösa psykologiskt. Per Svenssons bok är det bästa jag läst i ämnet på svenska men han ser inte att Luther förkroppsligar en hel liberal ideologis oförmåga att förstå vad som sker bortom idéer och individer. ”Liberalen” Luther var skräckslagen för vad okunnigt folk och alla slags illegala kombattanter gjorde med den frihet hans teser skänkt dem - och är det inte just så liberalismen reagerar inför all anti-auktoritär strävan som har kollektiva förtecken? Jo. När egendomsordningen hotas kan varje liberal snabbt skifta från en Dr Jekyll till en Mr Hyde. > > > >
Göran Greider > > > >
>

Mer läsning

Annons