Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krönika av Uffe Stridsberg: Lagförslag ökar hotet mot rovdjur

Krönika: Ny kamerabevakningslag

Annons

Som en del i en 600-sidig statlig utredning föreslår utredaren Susanne Kaevergaard att kameror vid viltåtlar inte längre kräver tillstånd eller anmälan till myndighet. Utredningen i sin helhet avses ligga till grund för en ny EU-anpassad kamerabevakningslag. Och syftet i stort är att ge utökade möjligheter när det gäller att förebygga brott och ge ökade bevismöjligheter i samband med brott.

Det är inte svårt att förstå den allmänna ambitionen. Men när utredaren, på några få rader, föreslår att användning av kameror vid viltåtlar inte längre skall vara tillståndsprövade eller anmälningspliktiga för privatpersoner, är det svårt att inkludera detta i huvudtanken med det nya lagförslaget.

Att de vilda djuren i realtid skall kunna bevakas vid platser som de lockas till och då ge en större rättstrygghet i någon mening, är något det finns all anledning att ställa sig frågande till. Det kan snarare bli direkt brottsgynnande när oseriösa jakträttshavare får möjlighet att via åtelkameror med mms-funktion året runt direkt registrera platsen för förekomst av rovdjur som de ser som misshagliga, och kunna handla därefter.

I dagarna pågår flera brottsutredningar i landet när det gäller grovt jaktbrott riktat mot rovdjur. Rovdjursforskare med lång erfarenhet menar att ett femtiotal vargar årligen försvinner genom brottslig verksamhet.

Två vuxna hanvargar.

Därutöver finns en väl dokumenterad tjuvjakt på övriga stora rovdjur i landet. Gärningsmannaprofilen är dessutom tämligen klar - människor med jaktintresse och jaktvapen. Att i det läget genom en ny lag öka jakträttsinnehavarnas möjlighet att enkelt följa rovdjurens rörelser på andra tider än då spåren syns i snö, känns direkt oroande.

Företrädare för jägarorganisationerna har i mycket positiva ordalag noterat utredarens förslag vad gäller åtelkameror. Ordförandena i Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund anser att utredningsförslaget är glädjande och säger båda samstämt att de under många år arbetat för just detta.

Ett lyckat lobbyarbete av organisationer som öppet uttalat ambitionen att halvera respektive utplåna den vilda vargstammen. Detta oavsett att Riksdagen i demokratisk ordning beslutat att landet skall ha en långsiktigt livskraftig vargstam och som Naturvårdsverket i rådande genetiska situation anger behöver vara minst 300 individer.

Utredningsförslaget skall nu ut på remiss och det är bara att hoppas att de som värnar lag och ordning även för de vilda djuren uppmärksammar utredningens mer undanskymda förslag när det gäller åtelkameror.

Utredningsförslaget skall nu ut på remiss och det är bara att hoppas att de som värnar lag och ordning även för de vilda djuren uppmärksammar utredningens mer undanskymda förslag när det gäller åtelkameror.

Att man ger utredaren bakläxa i frågan då det finns all anledning att ta omtag i den delen av utredningen och då också ta hänsyn till den faktiska omfattande faunakriminalitet riktat mot stora rovdjur som knappast någon längre kan förneka att den förekommer.

Mer läsning

Annons