Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppet brev till Region Dalarna

Annons


Jobbkrisen är något som just nu håller på att bli mycket tydlig i både Sverige och Dalarna. Arbetslösheten ökar. I finansdepartementets egna prognoser kalkylerar man med en ökning till 9.2 procent. I vårt län har den i oktober månad stigit till 4 487 personer vilket är en ökning med cirka 400 personer på en månad.
Antalet personer varslade om uppsägning har ökat rejält. I oktober månad så uppgick de till nära 20 000 personer vilket är den högsta siffran sedan november 1992. Även i Dalarna ökar varslen. Enligt den senaste statistiken har de fram till den 17 november ökat med 268 personer vilket är mer än en fördubbling i jämförelse med september månad.
Alltfler bedömare tror på en långvarig krissituation med en ökande arbetslöshet. I vårt län kan vi konstatera att företag som bl a EM Eriksson i Borlänge, Addeco i Falun och Ernst Express i Avesta varslar personal. Stora industrier som SSAB och Avesta Jernverk märker av det för-sämrade läget. Noterbart är också att många av länets kommuner samt landstinget står inför besparningar i sin verksamhet. Det kan också leda till ökad arbetslöshet.
Vårt län och vårt land behöver därför ett rejält ekonomiskt stimulanspaket. Det borde vara ett ansvar för samtliga länsaktörer att i ett läge som detta verka för en rejäl satsning. Därför bör såväl Region Dalarna som länsstyrelsen inventera vilka olika typer av investeringar som kan tidigareläggas, vad som kan göras för att underlätta kommuner och landstings ekonomiska situation, vilka arbetsmarknadsåtgärder som kan sättas in, vilka utbildningsinsatser som är nödvändiga för att klara framtida behov i länets näringsliv. Med utgångspunkt från detta kan man kräva att regeringen sätter in direkta insatser för att motverka kris och arbetslöshet.
Våra förslag är:

1. Inrätta en gemensam arbetsgrupp med representanter från länsstyrelsen, Region Dalarna, näringslivet och de fackliga organisationerna som följer utvecklingen i länet. Gruppen kan bidra till att samordna insatser men också ta initiativ till åtgärder.

2. Satsa på ett spetskompetenslyft som ger näringslivet möjlighet att utbilda sina anställda. I socialdemokraternas motion om jobbkrisen finns 400 finansierade platser för Dalarna.

3. Öka anslagen till de regionala högskolorna, arbetsmarknadsinsatserna och vuxenutbildningen. Gör det därmed möjligt att människor som är eller blir arbetslösa kan hitta en ny bas inför framtiden. En sådan satsning ökar också näringslivets möjligheter att hantera en situation av omställning och kris.

4. Tidigarelägg infrastrukturprojekt såsom exempelvis en rad investeringar efter Dalabanan, Bergslagsbanan och järnvägen Ludvika - Norrköping. Investera i vägprojekt som Enköping - Idre, Gävle - Torsby, Bergslagsdiagonalen och förbifart Mora. Länsaktörerna kan driva på för att få ytterligare medel till investeringar på väg- och järnväg.

5. Inrätta en riskkapitalfond som kan stimulera nyföretagande i Sverige. Använd en del av statliga Vattenfalls vinster till detta. Driv frågan om att ge en sådan riskkapitalfond ett regionalt perspektiv och ta fram projekt som skulle kunna vara aktuella att stödja i vårt län.

6. Satsa på ett ROT-program som stimulerar till projekt i småhus och lägenheter. Renoveringsbehoven är på sina håll mycket stora. Byggprojekt som leder till energieffektiviseringar bör ges särskilt stöd.

7. Höj statsbidragen till kommuner och landsting och undvik därmed allvarliga kvalitetsförsämringar och varsel inom kommunerna och landstinget. Sveriges kommuner och landsting har tidigare krävt att statsbidragen måste öka, särskilt inför 2010. Stöd den ambitionen med ett aktivt arbete.
Det krävs nu ett mer grundligt och gediget arbete på länsnivå när det gäller jobbkrisen som riskerar att accelerera. Prognoserna om ökad arbetslöshet och finansministerns tal om risk för en ekonomisk tillbakagång måste mötas med aktiva åtgärder. Passivitet och tro på att marknaden löser problemen håller inte. Nu krävs det handling!
Socialdemokraterna
i Dalarna
Peter Hultqvist
Ordförande

Mer läsning

Annons