Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Översiktsplanen är 20 år gammal


GÄRDE Kommunen avslog i oktober i fjol en ansökan om bygglov och en ansökan om strandskyddsdispens. Besluten överklagades och mark- och miljödomstolen konstaterar att Leksands kommun har en översiktsplan som är drygt 20 år gammal. Enligt lag ska den förnyas en gång per mandatperiod.

Ett par i Gärde har fått dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av bostadshus, carport och uthus med pannrum i Gärde. Vägen dit har inneburit en del tvister.

Avstod att yttra sig

Byggnads- och trafiknämnden i Leksands kommun avslog i oktober i fjol parets ansökan om uppförandet av bostadshuset med tillhörande byggnader. Beslutet överklagades till miljödomstolen i den delen som avsåg strandskyddsfrågan. Byggnads- och trafiknämnden i Leksands kommun avstod då att yttra sig i överklagandet.

Dokumentet inte uppdaterat på 20 år

Miljödomstolen meddelande dom den 2 maj i år där mark- och miljödomstolen även konstaterar att Leksands kommun har en översiktsplan som är drygt 20 år gammal. Sista dokumenterade besluten är daterade till den 9 juni 1993. Enligt plan- och bygglagen, liksom nu gällande plan- och bygglag, ska kommunen se över och förnya sin översiktsplan minst en gång per mandatperiod så att planen ständigt är aktuell. I sitt avslagsbeslut har därmed Leksands kommun hänvisat till ett dokument som inte är uppdaterat för dagens bostadssituation.

Gamla redogörelser

I redogörelsen som Leksands kommun skrivit finns att läsa att "fastigeten ligger i område med riksintresse ur kulturminnesvårdssynpunkt" och "samt inom område för riksintresse ur naturvårdssynpunkt". Vidare i redogörelsen gå att läsa att föreslagen tomtplats ligger inom EU-blockområde.

Beviljas av Miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen bedömer däremot att den aktuella tomtplatsen i Gärde uppfyller alla krav på lämplig placering och att avskildheten genom väg och existerande tomtplats utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddet enligt miljöbalken. Strandskyddsdispens ska därmed beviljas, innebärande att den aktuella tilltänkta fastigheten på 3000 kvadratmeter ska vara tomtplats.

CHRISTIAN LARSEN
0247-611 50
christian.larsen@daladem.se