Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Projektet ”Hela Tiden” går 6 miljoner back

Vård- och omsorgsförvaltningens stora projekt ”Hela Tiden” har inte klarat den besparing som projektet skulle ge. Det gör att av förvaltningens förväntade underskott för året, 7,5 miljon kronor, står ”Hela Tiden” för merparten det vill säga lite drygt 6 miljon kronor.

Annons

I samband med budgeten för 2012 fick vård- och omsorgsförvaltningen ett sparkrav på sig som motsvarande 20 tjänster.– Valet var att säga upp personal eller att driva på projektet ”Hela Tiden”, säger förvaltningschef Erika Barreby.Valet blev att driva på projektet ”Hela Tiden”, ett projekt som hade påbörjats redan 2010. Projektet har bland annat som mål att minimera antalet vikarietimmar, få till stånd samarbete mellan enheter och högre kontinuitet samt att behålla ordinarie personal. På sikt även möjliggöra att personal erbjuds heltidstjänster.Under 2012 har arbetet med projektet intensifieras, bland har ett nytt schemaläggningssystem införts.– Vid har gått från sexveckorsscheman till fyra veckor, säger Erika Barreby.Det handlar om två olika schemamodeller som förvaltningen arbetat med; arbetstidsschema och påverkningsbara scheman.Erika Barreby säger att samplanering ska göras mellan de olika enheter som förvaltningen har. Samplanering innebär att ordinarie personal kan få arbeta på fler olika enheter och vinsten är då minskad vikarieanvändning. Av de 59 enheter som finns inom förvaltningen är det i dagsläget 36 som samplanerar sina verksamheter.– Vi ska fortsätta jobbet med att hitta partners till de olika enheterna.Under året har också en resursgrupp skapats, den personal som finns i den kan gå in var helst i organisationen och täcka de vakanser som uppstår. De jobbar med en liten annan schemamodell där de innan ett nya fyraveckorsschema fastställs får tala om vilka dagar de vill vara ledig, efter det förläggs deras arbetstid efterhand som de behövs i verksamheten. Och det är en schemamodell som enligt Erika Barreby varit lyckad och som mottagits bra.Men besparingarna som projektet skulle ge i form av minskat antal vikarier har låtit vänta på sig.– Vi har inte lyckats spara så mycket, det tar tid, säger Erika Barreby.I augusti låg prognosen för förvaltningens ekonomi på ett underskott på 10,5 miljon kronor, prognosen har förbättrats och idag pekar den på ett underskott på 7,5 miljon kronor. Dock svarar ”Hela Tiden? för merparten av det förväntade underskottet, drygt 6 miljon kronor.I budgeten för 2013 har förvaltningen nya sparkrav på sammanlagt 3,3 miljoner kronor på personalsidan, vilket motsvarar mellan 12 och 14 tjänster.Arbetet med ”Hela Tiden” ska därför fortsätta även under kommande år.Mikael Eriksson