Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rädda Barnen: Ensamkommande barn ska inte utvisas eller flyttas runt

Politiker i Dalarna bör agera för att inga omflyttningar av asylsökande ensamkommande barn och unga genomförs i länet, skriver Rädda Barnen Dalarna i en debattartikel.

Sverige välkomnade år 2015-2017 totalt nästan 200 000 flyktingar varav 37 748 är ensamkommande barn och ungdomar. Idag finns många av ungdomarna placerade i olika kommuner. I Dalarnas 15 kommuner finns 796 asylsökande ensamkommande ungdomar.

Barnkonventionens huvudartiklar (artikel 2, 3, 6 och 12) betonar barnets rättigheter att samhället skall se till barnets bästa samt barnets rätt till stöd för ett liv i utveckling. Under våren kommer regeringen att presentera sitt förslag om att Barnkonventionen blir svensk lag. Detta förpliktigar; i synnerhet hur vi bemöter ensamkommande barn och unga.

LÄS OCKSÅ: Lärare till regeringen: utvisa inte våra elever till Afghanistan

På grund av en förändrad inriktning i svensk flyktingpolitik har Sverige nu gått från att vara ett välkomnande land till ett land som kräver dels åldersbestämning, där ungdomar över 18 år kan förlora möjlighet till både boende och skolgång över en natt, och dels att ungdomar över 18 år som har ett ursprung i Afghanistan riskerar att skickas tillbaka till ett land som präglas av både förtryck, terror och instabilitet. Dessutom visar nyligen redovisade granskningar dels att asylutredningarna på Migrationsverket uppvisar stora brister och dels att det finns problem vad gäller tillförlitligheten i metoderna för åldersbestämning.

Inom Rädda Barnen upplever vi att många av ungdomarna mår extremt dåligt och bär på en stor oro.

Vi vill därför att politiker i Dalarna agerar för att:

1. Regeringen tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

2. Regeringen omedelbart tar beslut om att stoppa alla utvisningar för ensamkommande barn och unga utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

LÄS OCKSÅ: Vi kräver amnesti för alla unga som varit här över ett år

Inom Rädda Barnen upplever vi att många av ungdomarna mår extremt dåligt och bär på en stor oro. Långa handläggningstider, den nya lagen med tillfälliga uppehållstillstånd och bristen på möjlighet till familjeåterförening är några av anledningarna till en kraftigt försämrad psykosocial hälsa. Till detta kommer så neddragningar av de statliga bidragen till kommunerna vilket resulterat i att ungdomar som är eller bedöms vara 18 år plötsligt kan blir förflyttade till en annan kommun. Ett antal kommuner runt om i landet har beslutat att låta ensamkommande flyktingungdomar bo kvar och behålla sin skolplats – oavsett ålder - under den tid då ansökan/överklagan utreds vid Migrationsverket.

Vi kräver att politiker i Dalarna agerar för att inga omflyttningar av asylsökande ensamkommande barn och unga genomförs i länet.

Detta antogs vid Rädda Barnen Dalarnas årsmöte den 11 mars 2017.

Marianne Omne-Pontén, ordförande Rädda Barnen Falun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel