Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Idag blir det debatt om vetorätten i fullmäktige

/

Annons

Det kommunala vetot hotas visst av Lissabonföredraget. Därför vill miljöpartisten Paul Rimmerfors att fullmäktige ikväll beslutar att säga nej till uranbrytning inom Rättviks kommun.
- Enligt miljöbalken är det bara kommunfullmäktige som kan använda dagens vetorätt mot uranbrytning.

Miljöpartiets motion med kravet ”att kommunfullmäktige utnyttjar sitt kommunala veto och uttalar att uranbrytning inom kommunen inte kommer att tillstyrkas” behandlas ikväll.
Jonny Jones har tidigare sagt nej till detta och avslagit miljöpartiets motion.
- Om Lissabonfördraget så småningom antas av alla EU-stater är den kommunala vetorätten sannolikt förlorad. Men ännu är inte hoppet helt ute. Dagens motion är framåtsyftande och vi ser det som en plikt att erbjuda kommunfullmäktiges ledamöter ett tillfälle att på historiskt dalamanér hävda rätten till självbestämmande genom att i tid säga nej till uranbrytning.

Fel menar Paul

EU-minister Cecilia Malmström (fp) hävdade i Dala-Demokraten (24 november) som svar på en intervju med Paul Rimmerfors (20 november) att han har fel och att det kommunala vetot mot uranbrytning inte hotas av Lissabonfördraget.
- Malmström påstår att kring uranbrytning gäller svensk lag och att Sverige liksom Finland och Österrike dessutom har en förklaring i anslutningsakten att varje medlemsstat själv får bestämma om den ska producera kärnenergi. Någon optionsrätt för Euratom till svensk uran sägs inte heller kunna utövas och tvång att kräva svensk uranbrytning i syfte att tillverka kärnvapen föreligger inte enligt EU-ministern.
Rimmerfors har granskat Euratoms paragrafer ingående och han säger att de motsäger folkpartisten Cecilia Malmström fullständigt.
De ”förklaringar” och ”försäkringar” hon hänvisar till har han inte hittat i några EU-dokument.
- Jag har talat med flera EU-experter och alla förnekar hennes påståenden och lugnande besked. Birgitta Hambraeus med sin flera årtionden långa riksdagsbakgrund gillar ju inte heller Malmströms undanflykter.

”Märklig förändring”

- Sveriges regering gjorde en märklig förändring i Lissabonpropositionen och skrev in att Euratoms lag skall gälla i Sverige (pararaf 3, sid 9). Den banar väg för ökat kärnkrafts-beroende och utraderar totalt tidigare eventuellt existerande ”försäkringar” om vetorätt och tidigare grundlagsgaranterat självbestämmande i Sverige.
Noteras kan att åren 2000-2006 har Sverige betalat Euratom 1,4 miljarder kronor.

Uran i Rättvik

Bergsstaten har beviljat mer än 200 tillstånd för uranprospektering under kort tid i Sverige. Tre nya områden i Rättviks kommun berörs nu.
- Dyrbara provborrningar genomförs trots starkt folkligt motstånd och många kommuners beslut i kommunfullmäktige att deras vetorätt kommer att utnyttjas om uranbrytning blir aktuell. Företagens affärsmässiga bedömning måste vara att vetorätten efter Lissabonfördragets godkännande kan ignoreras.
- Lissabonfördraget som riksdagen antog 20 november ger EU rätten att fatta beslut om energifrågorna. Undertecknarna ”är beslutna att skapa förutsättningar för utvecklingen av en effektiv kärnindustri som väsentligt ökar energiproduktionen”.
Ikväll kommer Rimmerfors att kräva votering om hans förslag inte går igenom.

BENGT OLDHAMMER
023-476 47 / 070-631 28 47
bengt.oldhammer@daladem.se

Mer läsning

Annons