Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klimatsinsatserna bättre än väntat • 42 miljoner satsade på miljöomställningar

/

Annons

Rättvik framstår allt mer som en kommun som satsar på förnyelsebar energi och minskar utsläppen av koldixod. De sista fem åren har 42 miljoner investerats i bättre miljöteknik och därtill kommer pågående vindkraftsutbyggnad i Furudal.

Enligt siffror på kommunens hemsida har Rättvik genom att konvertera oljeeldning och elvärme till biobränsle i form av närvärme, vedpannor och pelletspannor minskat utsläppen av växthusgaserna med 4 908 ton koldioxid per år inom kommunens gränser.
Det motsvarar eldningsolja från 48 fullastade tankbilar.

Bidrag fastställda

Rättviks kommun beviljades år 2003 statligt bidrag till ett klimatinvesteringsprogram. Det slutliga bidraget har fastställts till 5,8 miljoner kronor.
Kommunen beräknar att de genomförda investeringarna reducerar utsläppen av koldioxid med 3 140 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från mer än 1 000 bensinbilar.
Samtidigt minskar energianvändningen med 1,8 miljoner Kwh per år.
Det genomförda klimatinvesteringsprogrammet omfattade konvertering från olja till biobränslen, utbyggnad av närvärme samt information om programmet.
Den totala miljörelaterade investeringen har uppgått till drygt 42 miljoner kronor.
Miljöeffekterna har vida överträffat de som förväntades enligt ansökan uppger naturvårdsverket i en kommentar.
- Rättviks klimatinvesteringsprogram utgör en viktig del i Sveriges arbete med att minska klimatpåverkan.

Avgörande arbete

Det lokala klimatarbetet är avgörande för att vi ska nå de nationella klimatmålen, säger Gunnel Horm, chef för enheten för investeringsprogram vid naturvårdsverket.
Bidraget har enligt siffer-exercisen från naturvårdsverket bland annat inneburit att 134 fastigheter i Rättviks kommun konverterat bort 620 kubikmeter olja. Sammantaget minskar denna åtgärd utsläppen av koldioxid med cirka 1 >673 ton årligen.
Rättvik har även förmedlat bidrag till fem närvärmeprojekt inom kommunen, i Vålsveden, Furudal, Furudals Bruk, Lerdal och Vikarbyn.
Koldioxidutsläppen har därigenom minskat med cirka 1 >467 ton per år genom övergång från olja till biobränslen.
Sammanlagt har 209 fastigheter anslutits under programmets löptid, men investeringarna räcker till för åtskilligt fler under kommande år och intresset från fastighetsägarna är stort.

Annons