Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

”Reservatets tre ­finaste träd har fällts”

Falu kommun har fällt några höga aspar vid stranden på Roxnäs udde, som ingår i ett ­naturreservat. Träden togs bort av säkerhetsskäl.
Men falubon Charlie Ekengren, som är engagerad i naturvård, är kritisk.

Annons

– Jag vill nästan hävda att det var reservatets tre finaste träd, rent biologiskt, ­säger han.
Gamla aspar som dessa blir boträd för fåglar och andra djur och är viktiga för den biologiska mångfalden.
– Aspen är mellansveriges ädellövträd och kan hålla 500 olika arter, svampar, insekter, fåglar och ekorrar.

Roxnäs udde tillhör naturreservatet Runns norra öar, som förutom udden omfattar tio av Runns öar. Det är det naturreservat som Falu kommun senast inrättat.
Charlie Ekengren promenerar ofta på udden med ­sina hundar. Bortom sandstranden, en populär badplats sommartid, är terrängen kuperad och tätt bevuxen med barr- och lövträd. De nedhuggna asparna är stora med kraftiga stammar med bohål i.
– Jag blev jäkligt ledsen när jag såg det här, säger Charlie Ekengren vid det stora trädfället intill sjön.

Han pekar på de liggande stammarna där ett par är förrötade i mitten.
– Det är en svamp som har rötat kärnan och då blir trädet intressant för hackspetten. Den vill hacka igenom ett lager med hård ved och sen komma in till den mjuka kärnan. Sen kommer följdarter som ekorre, mård, kråka, duva och fladdermus. Det är våldsam bostadsbrist i skogen.
En liten fågel hoppar omkring under de fallna stammarna.
– Den kanske letar efter sitt bo. För att bli boträd åt fåglar så bör träden stå upp, säger Charlie.

Han har en bakgrund inom skogs- och naturvård och var en av dem som aktiverade sig för att Rottnebyskogen skulle bli ett naturreservat. Det genomfördes 2004. Senare har han gjort en skogsinventering som ALU-arbete åt Falu kommun.
På Falu kommun svarar Henrik Andersson, trafik- och fritidsförvaltningen, på frågan om anledningen till att asparna fällts.
– Det fanns en risk om träden stod kvar. Man visste inte om de skulle falla eller grenar ramla ned, säger han.
Charlie Ekengren tycker att det hela skulle ha gjorts på ett annat sätt.
– Man hade kunnat låta träden stå och dragit om stigen istället, säger han.
– Så kan det säkert vara. Men vi gjorde den här bedömningen och har gjort den här åtgärden, svarar Henrik Andersson.

Charlie Ekengren anser vidare att ett av träden som inte var ruttet säkert kunnat stå ett tag till. Ett träd hade kunnat säkras, säger han och pekar på grenar som visar att aspen lutat mot en tall.
– Man hade också kunnat lämna högstubbar. Då hade man haft hela bostadsområdet kvar. Även om man inte får 100 procent av naturvärdet så kan man få 50 eller 25 procent. Det här visar brist på inlevelse och kompetens, anser han.

Sylvia Kjellberg
sylvia.kjellberg@daladem.se