Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorer kräver svar om basdagar

Oppositionen har återkommande påpekat bristande insyn i vad som händer under de så kallade basdagarna, där nämndernas presidier (idel S-politiker), höga kommuntjänstemän samt kommunbolags vd träffas fyra gånger per år.
Nu finner revisorerna samma brist och begär en förklaring.

Det är revisionsföretaget PwC som på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en omfattande genomlysning av hur kommunstyrelsen i Smedjebacken sköter målstyrningen av verksamheterna samt uppsikten över nämnder och kommunbolag.

Även hur kommunen hanterar anställdas bisysslor har granskats av PwC och i samtliga tre fall blir det nu ”bakläxa” för kommunstyrelsen, som senast 29 maj i år till kommunrevisorerna ska lämna svar på hur man ska jobba för att komma till rätta med de brister som påpekas i revisionsrapporterna.
Vad gäller anställdas bisysslor handlar det mest om att svara på hur policyn för bisysslor följs upp.
Noteras där kan att vid en genomgång av kommunens 761 heltidsanställda fanns 89 av dem registrerade hos Bolagsverket. Räknas engagemang i kommunala bolag och bostadsrättsföreningar bort återstår 76 kommunanställda med uppdrag i olika bolag eller ekonomiska föreningar.

Av totalt 71 företag och föreningar, med kommunanställda i, hade kommunen under 2012 köpt varor och/eller tjänster av sju företag till ett värde av 314 000 kronor.
Vid en granskning av köpen från de sju företagen visade det sig att en kommunanställd i ett fall hade attesterat en faktura från ett eget företag.
Trots detta uppdagar revisionen inga stora brister gällande hanteringen av kommunanställdas bisysslor.
Desto fler tveksamheter är det gällande kommunstyrelsens målstyrning samt uppsikt över nämnder och bolag.
Som nämnts inledningsvis pekas bland annat basdagarna ut, liksom de så kallade fullmäktigeredovisningarna (de nämndgenomgångar som görs i början av varje fullmäktigemöte).
I sin rapport skriver PwC-revisorn Malin Liljeblad bland annat: ”Det saknas dokumentation från basdagarna och fullmäktigeredovisningarna. Därmed kan detta inte hanteras av kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt.”

Liljeblad fortsätter: ”De ledamöter som inte hör till majoriteten eller inte sitter i presidiet har därmed inte lika möjlighet att ta del av den löpande verksamheten då det saknas ändamålsenliga rutiner för rapportering.”
Stöd för denna uppfattning finns också i en enkät som åtta av kommunstyrelsens 13 ledamöter svarat på och där flera av de svarande upplever brister i hanteringen av kommunstyrelsens uppsikt.

När det gäller målstyrningen handlar revisionskritiken i grova drag om att kommunens målprocess inte bedöms som tillräcklig för att säkerställa kommunstyrelsens styrning av verksamheterna.
PwC-revisionerna beställdes av kommunrevisorerna i slutet av förra året.
– Vi går helt enkelt igenom olika granskningsområden och efter nämnderna var det nu dags för kommunstyrelsen, säger kommunrevisionens ordförande Ulf Hällqvist (C).
Han konstaterar att det som nu kommer fram i princip bygger på enkätsvar från kommunstyrelsens medlemmar.

Hällqvist vill inte ha någon åsikt om det som står i rapporterna, men på en rak fråga om basdagarna konstaterar han att det är revisionens ansvar att säkerställa att det förs protokoll vid dessa sammankomster så att alla i kommunstyrelsen kan ta del av det.
– Alla som är med i kommunstyrelsen har samma ansvar och då är det vår skyldighet i revisionen att se till att alla också får samma information.

Henrik Schmidt/DT