Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Robert Sundberg: Avtalets punkter betas av

Regeringsförklaringen

På tisdagens eftermiddag var det dags för riksdagens öppnande. Riksdagsledamöter, och andra, strömmade in i parlamentsbyggnaden. Det skildrades bland annat i direktsändning i Sveriges television.

Statschefen, Kungen, förklarade riksmötet öppnat, och höll ett kort anförande som främst handlade om en tillbakablick på hur det var för 30 år sedan, 3 oktober 1989. Berlinmuren föll en månad senare och mycket förändrades i Europa.

Bland de frågor som var i fokus då var försvarets inriktning, energiförsörjningen och miljöfrågor som markförsurning, sa Kungen. Att riksdagsprotokollen berättar om vår tid, våra ideal, värderingar, utmaningar och sätt att möta dem, nämndes av Kungen. Och så hade han förklarat 2019-2020 års riksmöte öppnat.

Regeringsförklaringen lästes upp av statsminister Stefan Löfven (S). Det var, som vanligt, en längre utläggning av alla möjliga saker på nästintill alla politikens områden.

Centrala saker som ska göras på några av dem det närmaste året eller under mandatperioden togs upp. Och mellan de konkreta förslagen kom en del tjusiga ord, som om vår plats på jorden och annat, och citat ur låttexter av Mikael Wiehe och Joakim Berg.

Global uppvärmning, sjukvården och dess köer, brottslighet, skolan och en rad annat togs upp av statsministern. Gemensamma problem ska lösas tillsammans sa Löfven.

Och så kom ytterligare uppräkningar, om försvaret, Rysslands agerande i och mot Ukraina, cybersäkerhet, EU-medlemskapets innehåll, risken för handelskrig, rättssäkerhet, migrationspolitik och asylrätt, dödliga sjukdomar och bot mot dem, samt återigen den globala uppvärmningen.

På utrikesområdet ska den feministiska utrikespolitiken fortsätta, med sådant som exempelvis säkra aborter. Det är bra.

Den skattenedsättning som inkomsttagare får i vissa geografiska områden nämndes. Och besked om att servicekontor inrättas nu gavs, bland annat sker det i Storuman, Åsele, Torsby och Vansbro.

Att agera för att minska koldioxidutsläpp i industrier, som gruvor och för cement och stål, togs upp.

En av sakerna ur 73-punktsavtalet som att krav på aktiekapital sänks redovisades. Även om det underlättar att bilda företag för seriösa aktörer så underlättar det också för oseriösa aktörer att starta och driva företag.

Att sysselsättningen ökat i besöksnäringen med 40 000 på knappt 20 år togs upp av Löfven.

Det gjordes även med böndernas läge. Ett så kallat bondepaket (vad det nu exakt står för) ska stärka böndernas konkurrenskraft. Lantbruket är dock ett område, ett av få, som regleras nästintill helt på EU-nivå. Så det är oklart hur stor skillnad det paketet ska kunna göra.

Ja, av politikens områden togs bostadsmarknaden också upp. På den ska det bli fler lägenheter och studentbostäder. De och hyresrätter ska ha rimliga hyror. Det låter bra, men kan bli svårt att leva upp till.

Infrastrukturen med dess vägar och järnvägar ska det fortsätta att satsas på. Åter: bra, men finns nog med resurser?

En rad åtgärder på miljö- och klimatområdet togs upp av statsministern. Och de ska ske samtidigt som den internationella konjunkturen mattas av, vilket kan bli en utmaning.

De skatteåtgärder som finns i januariavtalet deklarerades, som att från årsskiftet avskaffas värnskatten. Och så det nya med att en bankskatt ska införas, bland annat för att finansiera en del av försvaret.

Fler områden som nämndes var att förstärka pensionärernas ekonomi, skolan och att läraryrket ska göras mer attraktivt. På arbetsmarknaden måste de 100 000 lediga jobb matchas bättre mot de 350 000 som är arbetslösa, och tvärt om, genom utbildningsplatser, kompetensförsörjningsutveckling och utbyggd yrkeshögskola.

Arbetsförmedlingens förändring med även fristående aktörer i reformen nu meddelades, i linje med januariavtalet.

Att dödsfallen i arbetet ska minskas i en nollvision är bra, liksom att fler arbetsmiljöinspektörer anställs.

Regeringsförklaringen innehöll alltså en massa förslag och goda, höga ambitioner. Som alltid är det tveksamt om det finns ekonomiska resurser att backa upp allt det som nämndes med.

Och att de anställda i välfärden ska få bättre arbetsmiljö och deras status höjas är också bra. Men, men, finns resurserna?

Målet att den psykiska ohälsan i samhället ska motverkas är väldigt bra, men åter: resurser för det? Bra i alla fall att området nämns och stärks.

Som synes är det punkter ur januariavtalets 73 punkter som togs upp i regeringsförklaringen och som ska genomföras, ofta under det närmsta året. Det kan förefalla både detaljerat och förutsägbart.

Må så vara, men det är även ett politiskt vardagsarbete som genomförs i praktiken så gott det går givet de begränsade resurser som finns tillgängliga. Tyvärr är de resurserna begränsade bland annat till följd av ett antal skattesänkningar som genomförs 2020.

Regeringsförklaringen innehöll alltså en massa förslag och goda, höga ambitioner. Som alltid är det tveksamt om det finns ekonomiska resurser att backa upp allt det som nämndes med.

Slutligen kom beskedet om nya ministrar. Det blev som spekulationer talat om att Ann Linde (S) blir ny utrikesminister. Statsråd på utrikesdepartementet blir även Anna Hallberg, närmast från en post som vice vd på Almi.

Ny arbetsmarknadsminister blir Eva Nordmark, som fram till nu varit ordförande i TCO. Hon har tidigare varit riksdagsledamot (S) och är från Luleå, men boende i Stockholm numera.