Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Robert Sundberg: Kamp mot koldioxidutsläpp

Globala uppvärmningen

Att bekämpa den globala uppvärmningen har hamnat i fokus för samhällsdebatten. Det har skett av flera skäl. Men det främsta av dem är att klimatförändringarna sker snabbare än väntat, beroende på höjd snittemperatur på jordklotet. Samt att halten koldioxid i atmosfären är historiskt hög.

Hög halt koldioxid i atmosfären är fakta och ingen åsikt. Det är reellt och påverkar oss vad än vi har för åsikt om det. Nu gäller det att agera utifrån fakta om ökad koldioxidhalt.

Hittills har demonstrationer och opinionsbildare, som Greta Thunberg, satt frågan om klimatet och klimatförändringar i centrum och uppmanat politiker och andra att lyssna på vetenskapen.

Men denna vetenskap påtalar hur det ligger till. Vad som kan göras för att motverka situationen och utvecklingen är nästa steg.

Där finns både en utsläppsida och minskningsida att ta till. Och åtgärder gällande båda är av olika slag, med olika kostnader. Åtgärderna kan i sin tur tas av länder eller grupper av länder. Samt i länder kan de tas av statsmakten eller av individer eller företag.

Minska utsläpp kan göras av industri, transportsektor och en rad andra. Det kan ske genom övergång till helt annan teknik, som från fossilt bränsle till el, oavsett om det gäller bilar, gräsklippare eller annat. Eller det kan göras med motorer som har mindre utsläpp, tack vare ny eller annan teknik.

Exempelvis övergång till eldrift för med sig ökat elbehov, samt att behovet av oljeprodukter minskar. Elproduktionen hamnar därmed som central faktor. Nu sker en stor vindkraftsutbyggnad i Sverige. Och många, såväl privatpersoner, företag och offentliga inrättningar, anlägger solpaneler för framställande av el.

Det senare fungerar trots att Sverige inte har så mycket sol som en del andra mer sydligt liggande länder. Över hela världen sker en ökad användning av solpaneler, vilket gör att fler av dem produceras. En stordrift kan då ske som pressar kostnaderna. Men efterfrågan och behov av varor att göra panelerna av kan påverka åt andra hållet, att panelernas pris är fortsatt på en viss nivå.

Teknik finns även för att jobba med sidan för minskning, som att föra ned koldioxid i marken. Anläggningar finns i Nordamerika, men är ännu i liten försöksskala. Och planering för att föra ned koldioxid i uttjänta oljeborrhål i Nordsjön finns. Sådant som att plantera skog kan på naturligt sätt minska koldioxidhalten

Att minska avskogningen av regnskogar och andra skogar kan för övrigt vara lättare än att plantera ny skog.

Så teknik, ny och gammal, finns för att minska koldioxidhalten i luften. Men greppen för att minska tillförseln är i nuläget fler och delvis billigare. Teknikutveckling finns också på utsläppssidan, som försök SSAB, och några företag till, nu gör för att framställa stål utan kol, hybrit. Men det är ännu i tidigt stadium.

Det går alltså att arbeta stegvis för att bekämpa klimathotet och koldioxiden i atmosfären. Men det medför kostnader och utmaningar på vardagslivet.

Sverige har kommit långt i kampen mot koldioxidutsläpp. Elproduktionen har låga koldioxidutsläpp tack vare stor andel vattenkraft och kärnkraft i produktionen av el. Byte bort från oljepannor för husuppvärmning är nästan helt genomförd och skedde efter oljans fördyrning från 1973 och framåt.

Bergvärme, jordvärme, fjärrvärme och andra alternativ med låga eller inga koldioxidutsläpp gör att Sverige ligger bra till på husuppvärmningens område.

I slutet av 80-talet infördes katalytisk avgasrening på bilar. Det kunde ske med successiv förnyelse av bilparken. Åtgärdens ursprung går att spåra till skärpta avgasreningskrav i Kalifornien på 70-talet, vilket påverkade lagstiftningen för utsläpp i Sverige.

Samtidigt finns länder som kommit längre i omställning och nedbringande av koldioxidutsläpp på vissa områden. Norge har kommit långt i att gynna övergång till bilar drivna av el, helt eller delvis. I fjol och förfjol var cirka hälften av de nya bilarna eldrivna eller hade elmotor jämte annan motor (hybrid).

Genom statliga ansträngningar måste mer göras för omställning. Så skulle exempelvis offentliga ägda byggnader kunna utrustas med solpaneler för el.

Det är viktigt att börja ta dessa kostnader i ett tidigt skede. Och att komma i gång med det koldioxidbekämpande arbetet, varav mycket måste ske gemensamt via främst statliga insatser.

Också på EU-nivå borde mer göras. Flera av EU-länderna har bättre förutsättningar än Sverige för el via solpaneler. Energiministrarna i EU hade möte för några veckor sedan om hur det går i omställningen till mindre koldioxidutsläpp och annat, som energibesparingar.

Efter att ha konstaterat ökad koldioxidhalt och dess effekt i höjt temperatursnitt globalt är det åtgärder som måste ta vid. De kan göras på konstruktivt, reformliknande sätt. Hur mycket och till vilka kostnader är den fråga som uppkommer, likt på andra områden.

Ämnets allvar antyder att en betydande kraftansträngning måste läggas på detta. Det finns också många åtgärder att ta till. Men det kommer att kosta.

Det är viktigt att börja ta dessa kostnader i ett tidigt skede. Och att komma i gång med det koldioxidbekämpande arbetet, varav mycket måste ske gemensamt via främst statliga insatser. Men även ske på EUs nivå.