Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så vill de lyfta landsbygden

DD har kollat med dalariksdagsledamöterna och för FP och KD som inte har plats på dalabänken lokala dalapolitiker.

C: Anders Ahlgren betonar att det gäller att skapa tillväxt på landsbygden, utveckla gröna energifrågor och andra naturtillgångar som gruvor.

Han tar Trångsviken i Jämtland som ett exempel för butiksstöd. Ett litet investmentbolag bildades där med bybor som delägare som bland annat byggt upp ett bageri och tagit hand om skollokaler.

Grundbulten är fler arbetstillfällen på landsbygden vilket ger bättre förutsättningar för skola, kollektivtrafik och kommun, säger han och betonar att kommunerna måste bli samordnare av statens service på landsbygden, det måste finnas service kvar för oss som bor här.

V: Lena Olsson vill ha servicekontor där kommun, stat och ideella samverkar. Försäkringskassa och arbetsförmedling måste också delta så att mindre orter får en viss grad av service, säger hon.

Medborgarkontor får inte bara bedrivas i projektform utan måste få en långsiktig förutsättning och pengar från statsbudgeten, säger hon.
– Öje i Malungs kommun är ett föredöme där ett icke-vinstdrivande kooperativ svarar för en stor del av servicen.

Lanthandlarna diskrimineras totalt, logistikstöd är att sätt att se till att konkurrensnackdelarna inte går helt åt fel håll, säger hon. M: Ulf Berg vill hitta olika sätt att stimulera stad och landsbygd och betonar att lanthandeln är en förutsättning att livnära sig.
– Butiker på landsbygden måste kanske fungera som mack och spelombud också och handlarna vara lite av tusenkonstnärer och sälja både chark och ett och annat läkemedel.

Det är viktigt att lanthandlarna organiserar sig, säger han och pekar på att få stora drakar inom livsmedelsbranschen inte är intresserade av att få till låga priser på långa och dyra transporter. Om handlar och konsumenter går ihop får de mer att säga till om och fler aktörer ökar konkurrensen, säger han. S: Peter Hultqvist säger att regering och riksdag måste ta ett tydligare ansvar för den regionala utvecklingen.
– Hela Sverige ska leva måste påverka alla politikområden. Först då får vi ut full effekt.

Myndighetsservice som arbetsförmedling, skatteverk, försäkringskassa ska finnas representerat i någon form i varje kommun, exempelvis genom medborgarkontor eller servicepunkter, anser S. Att garantera väl fungerande bredband och mobiltelefoni i Sveriges olika delar är ett nationellt ansvar, säger han. Stat, regioner och kommuner ska samverka för att skapa bättre regional balans, och det innebär samverkan med näringslivet och de som satsar på olika utvecklingsprojekt lokalt, säger han.

MP: Jan Lindholm lyfter fram satsningar på förnybar energi och lokal matproduktion och att regioner och kommuner får ökat ansvar och inflytande över politiska beslut som rör regionen och kommunen.

Polis, arbetsförmedling och försäkringskassa ska finnas tillgängliga över hela landet och statliga regler ska fungera lika bra för små kommuner som stora, säger han.

En utbyggd infrastruktur är nödvändig för att hela Sverige ska leva, säger han och lyfter också fram regional kulturverksamhet som museet och folkbibliotek, byskolor, folkhögskolor, regionala högskolor och distansutbildning. Lägre arbetsgivaravgift för småföretag och mindre sjuklöneansvar än för större, säger MP och samhället ska kunna bistå med kreditgarantier till landsbygdsföretagare. En ödesfråga för landsbygden är att bryta beroendet av bensin och diesel, säger MP som vill ha mer förnybar energiproduktion.

SD: Stellan Bojerud (SD) från Stockholm sitter på Dalabänken. Han berättar att hans parti just nu inte har något landsbygdsprogram men att det kommer.

FP: John Thornander, ombudsman för FP Dalarna, betonar att traditionella näringar som skogsbruk och jordbruk kan samordnas med en bra naturvård och pekar på vikten av att tillvarata lokalt engagemang i naturvården.

En bra ungdomsskola på landsbygden är avgörande, säger FP. FP vill främja företagande på landsbygden och få tillfredsställande kommunikationer.

KD: Lennart Sacrédeus (KD) tidigare ledamot på dalabänken vill ha en differentierad bensinskatt som landsbygden skulle gynnas av. Kontanthanteringen i många företag på landbygden är ett bekymmer när kassan ska lämnas in långt ifrån företaget/butiken, säger han.

Han lyfter också den norska modellen där kilowattimmar för vattenkraften går till hemkommunerna och skapar en ekonomisk bas och starkare glesbygdsekonomi för de kommunerna vilket gynnar den lokala handeln, säger han.

Kristina Vahlberg
kristina.vahlberg@daladem.se