Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skitlukt i bäck anmäls till JO

16 boende JO-anmäler länsstyrelsen och Borlänge kommun för att orötat avloppsslam tillåts komma ut i Gruvbäcken i Tuna Hästberg.

– Varför skall kringboende behöva leva med bakterier, virus, skitlukt och förorenat vatten? skriver personerna.
Länsstyrelsen i Dalarna beviljade den 14 september 2012 en tillfällig villkorsändring för Tuna Hästbergs Fastighets AB gällande mottagande av orötat slam. Under tiden november 2012 till och med maj 2013. Eller den tid tillsynsmyndigheten bestämmer.
Enligt miljökontoret startade mottagande av orötat slam vecka 5 i år och fick längst pågå i åtta månader, det vill säga till och med vecka 36.

Luktproblem uppstod under våren, sommaren och hösten. Miljökontoret fick in klagomål från kringboende. Det luktade skit runt hela anläggningen. Men inga åtgärder vidtogs. l slutänden visade det sig att 4 300 ton orötat slam lagts på anläggningen. På en icke tät yta.

Anläggningen ligger i anslutning till ett bäcksystem vid Ludvika kommuns gräns och Gruvbäcken rinner in i Ludvika kommun och därefter ner i Långsjön. Därför genomförde Ludvika kommun provtagning i Gruvbäcken 24 oktober 2013, efter information från fastighetsägare vid Långsjön. Ludvika kommun var då helt ovetande om den nya situationen.
Proverna visade skyhöga halter av bakterier. Det är lika med avloppsvatten, 1 500 E.coli, fler än 10 000 koliforma, fler än 10 000 intestinala enterokocker per 100 milliliter vatten. Vatten som rinner ut i Långsjön där sommarstugeägarna badar under sommaren.

Ett ärende av denna storlek borde hanterats av Miljö- och byggnadsnämnden i Borlänge, så har inte gjorts i detta fall, vilket är anmärkningsvärt, skriver de boende
Ingen smittskyddsläkare har heller rådfrågats och det gavs ingen möjlighet för kringboende att överklaga beslutet och det lämnades heller ingen information till omkringboende om eventuell spridning av bakterier och virus i luften. Ej heller om ett badförbud i Långsjön.

Grannkommunen Ludvika som får ta emot alla utsläpp, fick inte någon möjlighet att yttra sig. Det förefaller som att man medvetet inte har informerat berörda parter i hopp om att ingen skulle upptäcka vad man gjorde, skriver de boende i sin anmälan.

Håkan Eriksson
hakan.eriksson@daladem.se