Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skyddet av svenska vattendrag

Annons

Vattenkraft är grunden för elförsörjningen i Sverige. Den byggdes i huvudsak ut i en tid när vår kunskap om utbyggnadens konsekvenser för ekosystemen i älvarna inte var så väl spridd.

I dag vet de flesta att det mesta vi människor företar oss i form av ingrepp i naturen påverkar. Vissa ingrepp och åtgärder har större påverkan än andra. Sedan många år är de flesta överens om att någon ytterligare utbyggnad av vattenkraften inte är lämplig i Sverige. De senaste åren har diskussionen snarare kommit att handla om hur vi kan minska den befintliga vattenkraftrens påverkan på de berörda ekosystemen.

I miljöbalken (MB) finns ett särskilt uttalat skydd för de så kallade nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Därutöver är ett antal älvsträckor, ofta uppströms utbyggda vattendrag skyddade för vidare utbyggnad.

Svenskt näringsliv kritiserar ofta den långsamma hanteringen av miljöärenden, exempelvis i tidningen entreprenör där man väljer att beteckna miljöbalken som Sveriges krångligaste lag. Några konkreta förslag på hur förenklingar skulle kunna ske utan att skyddsnivån riskeras har man dock inte.

Ett område där vi från miljöpartiets sida delar näringslivets uppfattning om onödigt krångel är regelverket för prövning av vattenverksamhet i skyddade vattendrag. Det har visat sig att berörda myndigheter och domstolar tvingats använda väldigt omfattande arbetstid åt tolkningsfrågor kring begreppet obetydlig miljöpåverkan i MB 4 kapitels 6 paragraf.

Regeringen har på civilutskottets initiativ låtit utreda detta problemområde. Miljöpartiets förhoppning är nu att regeringen snarast lägger fram förslag på hur det ständiga hot mot utbyggnad i skydda älvsträckor, som undantagsformuleringen i praktiken innebär, kan undanröjas. Åratal av onödiga domstolsprocesser har sysselsatt jurister som skulle kunna använda sin tid till mer meningsfulla uppgifter. Några ytterligare utbyggnader i dessa älvar och vattendrag skall ju inte ske.

En positiv sidoeffekt av ett tydligare och definitivare skydd i MB:s 4 kapitel skulle kunna vara att berörda myndigheter och domstolar fick mer tid att hantera andra mer relevanta ärenden som exempelvis frågor om ny industrietablering av de slag näringslivets företrädare ofta lyfter fram, som gruvdrift och utveckling av verkstadsindustri. Näringslivet borde mot den bakgrunden kunna dela miljöpartiets uppfattning att mycket kunde vinnas på att skyddet i MB 4 kapitel förtydligades till en nivå som gör att onödiga processer undanröjs.

Regeringen har utrett frågan som nu även har remissbehandlats. Från miljöpartiets sida förväntar vi oss nu att regeringen i höst lägger ett förslag till riksdagen som innebär att miljontals kronor sparas såväl i statskassan som hos företagen när skyddet förtydligas så att onödigt processande upphör. Ett tydligare skydd för älvsträckorna innebär även att investeringar i eko-turism kommer att växa. Personligen är jag övertygad om att ett fritt strömmande vatten idag är mer värt än den el det kan generera.

Jan Lindholm, riksdagsledamot för miljöpartiet de gröna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel