Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Solidarisk finansiering av hemsjukvården

Från och med år 2013 tar kommunerna över innehållet och kostnaderna från landstingens hemsjukvård. Det finansieras med en skatteväxling där landstingets skattesats minskar med 21 öre och att kommunernas ökar med motsvarande belopp. För Faluns kommun innebar det 28,3 öronmärkta miljoner kronor.

Men omsorgsnämnden bedömde att det behövdes ytterligare en miljon kronor för att vår kommun skulle få alla sina kostnader täckta. Omsorgsnämnden föreslog därför att kommunfullmäktige vid decembersammanträdet beslutar att hemsjukvårdsbehövande med eget boende ska betala 450 kronor i månanden. Vs förslag om noll-taxa, ledde, enligt DDs fullmäktigereferat, att V, Fap, Fp,M och C röstade för att ärendet återremitterades.

I en insändare i DD den 16/1 ansåg jag att det i den fortsatta beredningen av ärendet bör klarläggas om det är fråga om så stora extra kostnader, att de inte ryms i de 28,3 miljoner kronor som kommunen får av landstinget under 2013.
I insändaren uppmärksammade jag det märkliga att omsorgsnämndens ordförande Christer Falk stod bakom förslaget. Märkligt för att han i en tidningsartikel ”Ordets makt” i DT den 21 april 2012 hade flera exempel på hur den här typen av avgifter solidariskt ska finansieras vid fastställandet av statlig-, landstings- och kommunal skatt. Med detta uppmärksammande utgick jag från att han på insändar- eller debattsidorna i DT och DD skulle diskutera tillämpningen av sin socialistiska samhällsuppfattning i god tid före fullmäktiges februarisammanträde.

När jag fick klart för mig att ärendet skulle tas på fullmäktiges marssammanträde skrev jag en ny insändare, i form av det öppna brevet i DD den 27/2 till omsorgsnämndens ordförande. Då med ett innehåll i sak med insändaren den 19/1.

På torsdagen den 7/3 blev det känt att omsorgsnämnden i tysthet arbetat fram ett nytt förslag till hemsjukvårdstaxa och som i kommunstyrelsen har behandlats som ett ärende på kommande fullmäktigesammanträde. Omsorgsnämndens ordförande ger därmed uttryck för att han inte på DDs debatt-eller insändarsidor vill delta i en diskussion om en solidarisk finansiering av hemsjukvården i Falu kommun.
Här omvårdnadsnämndens förslag;
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Fastställa avgift för hemsjukvård till 150 kr/besök upp till den i socialtjänstlagens 8 kap 5 sect; fastställda maxtaxa.
2. Fastställa avgift för hjälpmedel till150 kr per förskrivet hjälpmedel.
3. Ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utforma regler för tillämpning.
4. Ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utvärdera avgiften inom ett år.

Dessa fyra punkter och innehållet i efterföljande sex-sidiga textförslag med underrubrikerna Sammanfattning, Bakgrund, Aktuellt och Förvaltningens bedömning/konskvenser är inte helt förenligt med innebörden i SAPs och Mps partiprograms solidaritetsbegrepp. Det därför att de, som på grund av ohälsa måste ha hemtjänst, får ökade kostnader. Men inte vi med eget boende som vill fortsätta att gå till våra vårdcentraler med våra behov av sjukvård. Och OBS: Det inte minst under prat-stunden när våra läkare, distriktssköterskor och alla deras medarbetare behandlar våra olika krämpor..
Du fullmäktigeledamot; Det här talar väl för att vår kommun med de 28,3 miljoner kronorna från landstinget för 2013 och med ett öre i höjd skattesats finansierar pågående hemsjukvård fram till dess vi hittat en verkligt solidarisk finansieringform?

Svante Pedersson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel