Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Vi på länsstyrelsen kan inte svära oss fria”

Annons

Röjning av busk och nedtagning av aspar har skett inom ett område i Kloster som är naturreservat och som även är klassat som ett Natura-2000 område.
Anledningen till den röjning som gjorts är att marken används som betesmark.
- Vad vi ser kan vi på länsstyrelsen inte svära oss fria, säger Hans Lillpers chef för lantbruksenheten och är den enhet på länsstyrelsen som bistått markägaren med råd.

I närheten av Kloster, cirka 15 kilometer nordost om Hedemora, finns ett område som både är naturreservat och Natura 2000-område. Länsstyrelsen skriver på sin hemsida följande om området:
”Kloster är ett öppet och grönt reservat under sommaren. En del fina aspdungar finns även i området. Här finns sällsynta växter vid strandkanten som strandviol och myskgräs. Vass, säv, fräken, norrlandsstarr och vasstarr bildar högvuxen vegetation. Här finns även ett rikt fågelliv. Man har påträffat inte mindre än sex arter av hackspettar. Ugglor, skogsduva, änder, vadare, grågås och sångsvan är också intressanta inslag.”

Inte tillåtet

Länsstyrelsen har vidare på sin hemsida listat vad som ej är tillåtet att göra i reservatet:
- framföra motordrivet fordon,
- gräva upp eller plocka ärter, mossor, svampar eller lavar,
- fånga eller insamla djur,
- göra åverkan på torra träd eller vindfällen,
- tälta,
- göra upp eld.
Området används till vissa delar som betemarker.
Och i samband med att dessa betesmarker skulle restaureras vände sig markägaren till länsstyrelsen för att få rådgivning i hur arbetet skulle ske.
Under förra veckan uppdagades det att såväl röjning av busk som fällning av aspar hade skett inom delar av detta område. Och under tisdagen hade länsstyrelsen personal på plats för att titta på det inträffade.
Hans Lillpers är chef för den lantbruksenheten. Det är den enhet som gett markägaren råd om arbetet med området.
Han erkänner att det som nu inträffat inte varit helt bra och att det troligen blivit för mycket. Han säger också att i dagsläget ska ingen skugga falla över markägaren, utan att länsstyrelsen får ta på sig det som inträffat då man inte kan svära sig fri då man inte varit tillräckligt tydlig.
- Det har troligen gjorts misstag, säger han vidare.

Analyser

Länsstyrelsen ska nu försöka få en gemensam bild av vad som inträffat. Man ska analysera dels vad som gjort att det gått snett, men också hur man ska ta lärdom av det inträffat och hur man ska gå vidare för att minimera skadorna på området.
Hans Lillpers säger också att man ska titta igenom de skötselanvisningar och den bevarandeplan som finns för området.
Men det är mycket som man ska ta hänsyn till, och det finns olika bedömningar bland annat när det gäller hur mycket skog som ska finnas inom området.
Då det ska vara betesmarker finns det markvegetation som kräver ljus.
Hans Lillpers betonar dock att det bara är en del av området som har påverkats av de arbeten som gjorts.

MIKAEL ERIKSSON
023-476 91 / 070-226 79 05
mikael.eriksson@daladem.se


Mer läsning

Annons