Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Starka vindar för vindkraftpark i Avesta

För att 39 vindkraftverk ska få byggas på Målarberget i Avesta och Norbergs kommuner krävs att kommunerna säger ja.

VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera en vindkraftpark ca 6 kilometer från Avesta. Den planerade vindkraftparken ska finnas i ett skogsområde som ägs av 7 fastighetsägare. Området används främst för skogsbruk.

I december 2013 lämnade Vindpark Målarberget i Norberg AB in en ansökan om miljötillstånd till Länsstyrelsen i Uppsala län. Anledningen till att ansökan lämnats till Uppsala är att Miljöprövningsdelegationen vid Västmanlands länsstyrelse numera är förlagd till Uppsala.

Avesta och Norbergs kommuner, V-Dala miljö- och byggnadsnämnd kommer också att få yttra sig över hela ansökan och ha synpunkter på den.

När ansökan lämnats till Länsstyrelsen har de till uppgift att granska alla handlingar och begära in kompletteringar i de delar som anses nödvändiga. En begäran om komplettering ankom under våren 2015 och arbetet med att tillställa Länsstyrelsen det material som efterfrågats pågår.

När Länsstyrelsen anser ansökan komplett kommer den att kungöras och därmed vara tillgänglig för allmänheten.

Enligt miljöbalken om tillstånd till uppförande och drift är det sammanlagt 39 vindkraftverk i Norberg och Avesta kommun som Vindpark Målarberget i Norberg AB lämnat ansökan om till miljöprövningsdelegationen.

Vindkraftverken som omfattas av Vindpark Målarberget är planerade att uppföras på fastigheterna Bjurfors 8:1, Olsbenning 1:13 och 4:2, Hökmora 8:2 och 3:7 samt Gäsjö 6:1 i Norbergs kommun. I Avesta kommun omfattas ansökan av fastigheterna Stora Åvesta 1:47 och Svensbo 1:15.

Den sökta verksamheten beräknas producera 300-350 gigawattimmar el per år. Den maximala höjden på verken anges till 200 meter. Den miljöpåverkan som kan uppstå är bland annat ljud, skuggor, ljus från hinderbelysningen samt påverkan på landskapsbilden och naturmiljön.

Kommunen ska innan den 5 februari säga ja eller nej och ange vilka villkor som kommunen anser måste uppfyllas för att vindkraftverket ska få uppföras.