Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ta klimathotet på allvar

Även om IPCC klimatforskare tappar trovärdighet genom att ändra ståndpunkt från temperatur till oväder skall klimathotet behandlas på största allvar. En allmän inriktning bör vara att det fossila skall lämnas kvar i jorden till kommande generationer för användning till annat än energi. Det är avarterna i klimatets namn som skall ifrågasättas.

Nord Pool statistik visar att andelen fossil el inom Norden är 15 procent. Norges och Sveriges andel av detta är försumbart medan Finland och Danmark står för merparten.
Danmarks samtliga partier har beslutat en fördubbling av vindkraft, från dagens 25 till 50 procent år 2020 vilket är rätt väg. Problemet är behovet av reglerkraft vid snål blåst.

Sveriges BNP är cirka 3600 miljarder kronor. Sett från användarsidan exporteras ungefär 50 procent av detta, andra hälften konsumeras av hushållen. Under rådande lågkonjunktur går exporten ner och därför eftersträvar regeringen att öka konsumtionen med ett 5e jobbskatteavdrag för att behålla jobb och BNP- nivån.Det som fattas är vikten av att gynna exporten med konkurrensfördelar i form av låga elpriser vilket också skapar jobb.
Här råder stora brister beroende på vindkraftsatsningen som dessutom raserar vår natur. EU ställer kravet på att 49 procent av Sveriges totala energikonsumtion skall vara förnyelsebart år 2020. Det är förvånande att regeringen i detta läge, i stället för transportsektorn, riktar stor satsning på elmarknaden som redan är fossilfri. Vindkraftsatsningen har därför ingen annan förklaring än ett tröstpris till Centern för tillbakadragandet av förbudet mot kärnkraft.

I samband med denna uppgörelse togs det politiska beslutet om en planeringsram på 30 TWh vindkraft till år 2020. Svenska Kraftnät visar att inte ens hälften av detta kan klaras. Däremot 8 år senare år 2028 kan eventuellt 17 TWh komma i fråga, nätinvesteringar beräknas till 60 miljarder kronor, merparten orsakad av vindkraften, lägg till de lokala nätinversteringar som sammantaget medför, att nätavgiften för konsumenter blir dubblerad.
Beakta också att 17 TWh vindkraft betingar en kostnad för subventioner (elcertifikatavgifter) 4 miljarder per år för att säkerställa vindkraftens möjlighet att existera. Allt detta ska betalas av el- konsumenter för någonting vi inte behöver eftersom Sveriges traditionella elmarknad är klimatneutral och ger elöverskott. Först när de framtida elräkningarna kommer inser man detta.

Det är också förvånande att Centern, part i målet om kärnkraftuppgörelsen, får hand om både energi och miljöpolitiken. Risken finns för subjektivitet som missgynnar kärnkraften där tekniska förändringar välkomnas. Ny reaktortyp är under framtagning, denna reaktortyp möjliggör återanvändning av dagens kärnavfall. En förhoppning är att denna 4e generationens reaktor finns tillgänglig långt före dagens kärnkraft faller för ålderssträcket om cirka 25 år.
Av säkerhetsskäl påvisar Svenska Kraftnät, att endast sex procent av installerad vindkraftseffekt kan tillgodoräknas i en utsatt situation. Detta innebär, att för en mycket kall vinterperiod med tillhörande snål vind fordras det, för att ersätta kärnkraften i Sverige, femtiotusen vindkraftverk (vardera 3MW totalhöjd 200m), samtidigt som vattenkraft och kraftvärme utnyttjas till fullo. Proportionerna måste lyftas fram som en tankeställare till kärnkraftmotståndare.

Ge vindkraften en time out, tillsätt en oberoende kommission som tillsammans med övriga länder inom Nord Pool studerar elens och elprisets betydelse för samhällsekonomin och näringslivet. Det gäller konkurrenskraft, jobben och välfärden. Norsk och Svensk vattenkraft bör avtalsenligt kunna exportera reglerkraft till Danmark i dess strävan att minska fossilanvändningen.
Eftersom marginalprissättning gäller inom Nord Pool, dyrast förekommande el är prissättande, är det dessutom viktigt att klargöra, om det i en integrerad europeisk el- marknad finns risk för att kontinentens höga elpriser även blir gällande i Sverige.

EU:s förslag om integrerad europeisk elmarknad är bara högtidligt tal alltså inget krav, inriktningen bör vara att behålla Nord Pool ett väl fungerande system.

Tord Wiklund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel