Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ta tillvara nyanländas kompetens

Brist på arbetskraft i vissa yrken är ett växande problem runt om i landet. I Dalarnas län är bristen på ingenjörer och lärare stor.

Konjunkturinstitutet konstaterar i sin senaste rapport att bristen på utbildad och erfaren personal är ett hot mot sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. Även Arbetsförmedlingen gör bedömningen att brist på arbetskraft kommer att bidra till att hålla tillbaka sysselsättningsökningen.

I praktiken innebär arbetskraftsbristen till exempel att företaget inte kan ta nästa steg då det är svårt att rekrytera civilingenjörer, att operationer ställs in då det saknas specialistsjuksköterskor, att kommunen ligger efter med handläggningen av placeringar på äldreboenden då det saknas biståndsbedömare och att det på många håll i landet är svårt att hitta behöriga lärare och pedagoger.

Parallellt med frågan om brist på arbetskraft förs också en diskussion om hur nyanlända snabbast kan komma i arbete.

MER DEBATT: Snabbare etablering av nyanlända kräver smartare metoder

TCO:s nya beräkningar visar att minst att mer än var fjärde nyanländ har utbildning eller erfarenhet inom ett yrke där det råder brist i Sverige.

TCO:s nya beräkningar visar att minst att mer än var fjärde nyanländ har utbildning eller erfarenhet inom ett yrke där det råder brist i Sverige. Beräkningarna utgår från Arbetsförmedlingens prognos över efterfrågan på arbetskraft på fem års sikt samkört med statistik över nyanlända som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det handlar bland annat om 1100 sjuksköterskor, 5000 lärare och 1000 civilingenjörer, men också 2 100 fordonsmekaniker, 1 000 buss- och spårvagnsförare samt 980 svetsare.

Alla dessa människor kan inte omedelbart få jobb inom sitt tidigare yrke, men med rätt insatser kommer många att relativt snabbt kunna anpassa sin kompetens till den svenska arbetsmarknaden. Fokus i arbetsmarknadsinsatserna bör redan från början ligga på att de ska få ett arbete där deras utbildning och erfarenhet tas tillvara.

TCO presenterar därför fyra förslag för att bättre ta tillvara nyanländas kompetens:

1. Att arbetsmarknadsinsatser för nyanlända redan från början inriktas på arbete i linje med den nyanländes utbildning och erfarenhet

2. Att fler snabbspår för nyanlända inrättas och existerande snabbspår prioriteras i Arbetsförmedlingens arbete

3. Att fler kompletteringsutbildningar för nyanlända ska erbjudas inom högskolan och yrkeshögskolan

4. Att regeringen vidtar åtgärder för att minimera de negativa konsekvenserna som uppstår på arbetsmarknaden till följd av den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd, bland annat när det gäller matchning och begränsande möjligheter att få permanent uppehållstillstånd

MER DEBATT: "Asylboendena behöver inte bli vänthallar"

Det vore olyckligt om debatten kring nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden bara kretsar kring enkla jobb. Det är otroligt viktigt att ta tillvara nyanländas kompetens, och ge förutsättningar att ta tillvara kompetensen även utanför storstäder. Både individen och samhället så väl som företag och arbetsplatser tjänar på det i sin jakt på arbetskraft.

Eva Nordmark

Ordförande TCO

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel