Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tre planer för miljön

Efter två års arbete finns de på pränt, Miljömålen för Leksand. De är delade i tre planer, Miljöplan, Energi- och klimatplan och Naturvårdsplan.


I veckan var det festligt släpp av planerna i kommunhuset. Alla kommunanställda fick sina exemplar av planen, det bjöds på semmeltårta och bildspel och en tipsfrågerunda med knepiga miljöfrågor.
Miljöplanen gäller för året 2014-2020. Det är konkreta mål, kopplade till internationella, nationella och regionala mål. Här framgår kommunens mål; frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. Planen innehåller också hur målen ska uppnås och när.

Det finns också tips om vad Leksandsborna kan göra för att förbättra miljön. Det handlar bland annat om att välja miljömärkta produkter och inte överdosera tvättmedel, att källsortera sopor, minska mängden avfall, inte kasta mat och handla i second handaffärer.

Energi- och klimatplanen handlar bland annat om att spara energi, öka andelens förnybar energi och hushålla med resurser. Även i den planen finns konkreta åtgärder lisa och när de ska vara gjorda. Leksandsborna kan till exempel välja cykel, tåg och buss i stället för bil, samåka mer, satsa på energieffektiva hushållsapparater och belysning, se över husets isolering och konsumera mindre varor.

Av naturvårdsplanen fram att Leksands kommun ska ha levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv.
Även i den finns tips till Leksandsborna, bland annat värna din närnatur, ha kontroll på din hund i naturen, värna biologiska mångfalden genom att odla lokala, äldre grönsaker och trädgårdsväxter och respektera allemansrätten.

Huvudansvariga för att kommunens miljöpolicy nu finns på pränt har energi- och klimatrådgivare Annika Varghans, miljöinspektör Annika Mårs, kommunekolog Åsa Rydell och biolog Karin Danielsson varit.
– Nu börjar arbetet, planerna är inga bokhyllevärmare nu ska målen uppfyllas, säger Annika Varghans. Målen är tuffa, men de är tydliga och enkla att förstå.
Miljöpolicyn ska finnas med i allt kommunalt arbete.

Eva Högkvist
eva.hogkvist@daladem.se