Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Undvik att äta abborre från den här sjön – länsstyrelsen har kartlagt Dalarnas giftsjöar

Svenska myndigheter informerar gärna om det rena vattnet. ”Utmärkt kvalitet” står det på skyltar vid många bad och på kommunernas och Sjö- och vattenmyndighetens hemsidor. Syftet är att turister och badsugna ska kunna känna sig säkra och välja ett bad eller fiskevatten där man har koll på det våta.
"Än så länge kan vi bada, men mycket av det som lever i våra vatten mår inte bra", säger miljöanalytiker Anna Wemming.
Och abborre från Bysjön i Borlänge ska man inte äta för mycket av.

Vi lever i en giftig värld. Du andas in bly medan du läser det här. Din nästa måltid kommer att innehålla flera olika sorters gift.

–Många vatten i Dalarna har idag så förhöjda halter av miljögifter att vattnen inte uppfyller vattenförvaltningens och EU:s kvalitetskrav det vill säga god kemisk status, säger Maj Ardesjö, miljöhandläggare på Länsstyrelsen.

Det betyder att åtgärder behöver genomföras de närmaste åren. Det är Länsstyrelsen Dalarna nu beredd att ta ansvar för.

Under torsdagsförmiddagen stod tre av Länsstyrelsens miljömedarbetare redo vid Varpans utlopp i Faluån för att berätta om sin karläggning av miljögifter i våra vatten och det kommande tillsyningsarbetet ute i kommunerna.

– Länsstyrelsen Dalarna har under en tioårsperiod analyserat och identifierat organiska miljögifter i Dalarnas sjöar och vattendrag. Resultatet visar att det finns över 400 naturfrämmande ämnen i Dalarnas ytvatten. Därför har Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner påbörjat ett projekt för att minska utsläppen av miljögifter i Dalarnas vatten, berättar Anna Wemming, miljöanalytiker som kartlagt vattenprover från drygt 80 sjöar.

Hur ser då föroreningsbilden ut för till exempel ämnesgrupperna tungmetaller och perfluorerade ämnen (t ex impregneringsmedel för kläder och textilier, rengöringsmedel, skidvallor, bekämpningsmedel mot insekter) i länets provtagna sjöar. Halterna av kadmium och bly i fisk är kraftigt förhöjda i Herrgårdsdammen nedströms gruvområdet i Garpenberg. Kadmiumhalterna är även förhöjda i Runn, nedströms Falu gruva, men också Österdalälven vid Gråda nedströms ett kalbruk med tillhörande industrideponi. Blyhalterna i fisk är, förutom i Herrgårdsdammen, även förhöjda i Övre Hillen och i Dalälven vid Gysinge. Övre Hillen ligger nedströms ett flertal större industrier, både verksamma och nedlagda, i Ludvika, från vilka bly sprids eller har spridits till sjön. Perfluorerade ämnen i fisk påträffas i höga halter i Bysjön i Borlänge. Vid sjön ligger förutom ett antal deponier en brandövningsplats där brandsläckningsskum innehåller det perfluoerade ämnet PFOS. Detta brandsläckningsskum har förorenat sjön och upptaget i abborre är det högsta i länet. En annan sjö som har förhöjda halter av perfluorerade ämnen i fisk är Forssjön. Amungen som tillhör Falun (ej Rättviksdelen) Väsman, Södra Barken, Sågdammen, Tansaån och Gipsjön är andra sjöar och vatten som uppvisar höga gifthalter.

– De ämnen vi idag hittar i våra vatten återspeglar både Dalarnas långa industrihistoria med historiska utsläpp och de senaste årtiondenas ökade användning av många nya kemikalier, säger Anna Wemming.

Hur ser Länsstyrelsens plan ut?

– Som en del i arbetet med den här kartläggningen av gifter har vi tagit fram en vägledning för att hjälpa företag och verksamheter att själva arbeta systematiskt med att minska sina utsläpp. Under vecka 36 kommer vi att genomföra tillsynsbesök hos ett tiotal företag runt om i länet med fokus på just vägledning och miljögifter, berättar Anna Myrtin, funktionssamordnare, Tillsynsfunktionen på Länsstyrelsen Dalarna.

Den nionde mars hade Länsstyrelsen också en "kick off" för alla kommuner om miljögifter. Nio deltog, sju har anmält sig.

– Under tre år kommer vi att besöka de kommuner som visar intresse för vårt projekt. Vi tittar på begrepp som egenkontroll och utbildar miljöinspektörer, bland annat, säger Maj Ardesjö.

De sju kommuner som sagt ja till att delta i Länsstyrelsen miljöprojekt är Ludvika, Borlänge, Smedjebacken, Vansbro, Säter/Hedemora, Mora och Orsa.

Kan man verkligen bada överallt i Dalarna?

– Än så länge. Men mycket av det som lever i många av våra vatten mår inte bra, konstaterar Anna Wemming.

Fakta

Fem av de mest giftiga vatten i Dalarna, med höga halter av tungmetaller (stålindustriavfall), perflourerade ämnen (t ex impregneringsmedel för kläder och textilier, rengöringsmedel, skidvallor, bekämpningsmedel mot insekter) och PAH:er (träindustriavfall).

Bysjön, Borlänge

Forssjön, Avesta

Amungen, Falun (ej Rättvik)

Väsman, Ludvika

Gråda, Gagnef