Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vill ha 15 kraftverk utanför Horndal

EON har lämnat in sin ansökan om tillstånd för vindkraftpark Skallberget/Utterberget utanför Horndal.
Samtidigt undersöker VKS Vindkraft Målarberget ett skogrikt område mellan Norberg och Avesta.

Det finns ingen vindkraftpark i Avesta kommun ännu.
EON Vind Sverige AB ansöker nu hos länsstyrelsen om att få bygga och driva en gruppstation för vindkraft med högst 15 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter.

Men det är en bra bit bort, remisserna till länsstyrelsen ska vara inne till sista september. Beslut kan överklagas och EON vill ha fem år på sig att sätta igång bygget sedan beslutet vunnit laga kraft.
I november 2010 producerade EON Vind 516 GWh och vill bli större. EON äger flera vindkraftverk i Södra Sverige och bygger två nya anläggningar.
I Dalarna produceras i dag 5 GWh per år genom vindkraft. Länsstyrelsens mål är att öka den årliga produktionen till 800 GWh år 2015.

EONs ansökan för Skallberget/Utterberg beräknas kunna producera 80 GWh per år. Den planerade anläggningen ligger knappt 5 km nordost om Horndal vid gränsen till Gästrikland. Vindkraftverken ska ligga på två höjder. EON Vind har markavtal med markägarna.
Det handlar om ett höglänt skogsområde med våtmarker och skogsbilvägar. I området bedrivs aktivt skogsbruk. I närområdet finns sjöar, barrskog och berg. Sjön Rossen ligger en kilometer väster om Utterberget. Det finns ett antal mindre område som klassats som skyddsvärda i naturvärdesinventeringen. Norr om området går ett fågelsträck för rovfåglar, tranor, sångsvan och gäss. Rödlistade fågelarter har observerats, bland annat bivråk, drillsnäppa, tretåig hackspett och havsörn.

Det finns enstaka bostadshus bland annat i Östansjö, strax väster om Utterberget och i Grönsinka nordost om Skallberget. Det är 400 meter till närmaste bostads i Nylund sydöst om projektområdet. En del av vandringsleden Folkareleden går på Utterbergets södra sida.
Inom sex kilometer finns sex Natura 2000-områden varav två naturreservat plus två ytterligare naturreservat.

Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd på 200 meter. Eftersom de är så höga måste de ha belysning som kommer att vara avskärmade, men ändå ses på långt håll.
Enligt de beräkningar som gjort klarar anläggningen Naturvårdsverkets riktvärden för buller.
Framför allt kommer vindkraftverken att ses från sjöarna, bland annat Rossen och Oppsjön. De kommer att vara väl synliga vid Sandvikens camping.

Företaget bedömer att inverkan på fågelliv, skogsbruk och jakt blir ringa, men Folkareleden och friluftsområdet Skissen kommer att påverkas av buller och skuggor.
Nu ska Avesta kommun ta ställning till ansökningen och skicka sitt remissvar till länsstyrelsen.
VKS Vindkraft har planer en vindkraftpark, som döpts till Målarberget. Området ligger i Västmanland, mellan Norberg och Avesta. De vidkraftverken kommer att synas från Lillsjön men också ses från andra håll i Avesta kommun.

Eva Högkvist
eva.hogkvist@daladem.se