Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraft på bekostnad av kommunala självstyret

Är våra kommunalt valda förtroendemän medvetna om att man är på väg att köras över? Riksintresseområden är ett planeringsinstrument, som innebär att statens anspråk på en viss markanvändning bevakas. Det finns ”riksintresseområden för vindbruk” anvisade där det blåser bra. Kommunerna ska tillgodose riksintresseområden i sin översiktsplanering.
Status som riksintresseområde lägger därmed en död hand över det utpekade området – ingenting får byggas. Nu ska kartan revideras av Energimyndigheten. Enligt Energimyndighetens regleringsbrev ska myndigheten skapa planmässiga förutsättningar inom planeringsramen för vindkraftsutbyggnad. Myndigheten har nu lagt ett förslag på områden som ytmässigt omfattar inte mindre än tre gånger markbehovet enligt gällande planeringsram för hela landet. Dalarna, Jämtland och Härjedalen är speciellt drabbade.

Förslaget är nu ute på remiss, länsstyrelserna är remissinstanser, men inte kommunerna. Energimyndigheten skriver generöst i remissen till länsstyrelserna: ”Det är önskvärt att länsstyrelserna informerar kommunerna om att denna revidering pågår”. I Dalarna har Länsstyrelsen inbjudit kommunerna till att yttra sig i frågan.
Energimyndigheten genomför nu sitt uppdrag med den subtila känsligheten hos en ångvält. Där vindmätaren pekat på god vind är utgångspunkten att det blir ett riksintresse per automatik. Hänsyn tas till bebyggelse och elnät, samt särskilt utpekade kuststräckor, obrutet fjäll och nationalparker. I övrigt undantas varken Natura 2000-områden eller natur- och kulturreservat, än mindre andra riksintressen. Myndigheten skriver: ”Om ett utpekat förslag till riksintresse ska tas bort och anses olämpligt att utpekas ska tydliga motiveringar bifogas till dessa ställningstaganden.” Implicit säger därmed myndigheten att status av Natura 2000-område, natur/kulturreservat etc. inte innebär att området är olämpligt för vindkraftsutbyggnad.

För Vansbro kommuns del så kommer delar av Finnmarken som redan är avsatta som ”riksintresseområde för naturvård och friluftsliv”, och som i den nyligen antagna kommunala översiktsplanen är angivna med ”vindkraftsförbud”, att hamna inom det nya riksintresseområdet för vindkraft. För Ludvikas del gäller att ett område vid turistanläggningen Säfsen Resort drabbas, och i Malungs kommun drabbas stora ytor vid Tran-strands- och Sälenfjällen.

Energimyndighetens utpekande av riksintresseområde för vindkraft kan inte överklagas. Frågan om riksintresse är viktig för berörda kommuner. Men hur intresserad är Energimyndigheten av kommunernas synpunkter? Remissen till länsstyrelserna är daterad 30 november, en jul/nyårshelg kommer emellan, och länsstyrelserna ska bereda kommunernas svar och ha svaret till myndigheten klart den 15 mars. Det blir svårt för kommuner som vill yttra sig och/eller samråda med grannkommuner att hinna med – var det möjligen det som var meningen?

Dalarnas landshövding Maria Norrfalk sitter som enda landshövding i Energimyndighetens Insynsråd. Betyder detta att hon där är uppmärksam på länets intressen, eller tvärtom att hon hem till Dalarna bär med sig Energimyndighetens synsätt? Vi avser att med största intresse ta del av Dalarnas remis-svar till myndigheten.

Gunnar Lindholm,
För Arbetsgruppen Borta Med Vinden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel