Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lo – ett rovdjur som fascinerar

/

Lodjuret fascinerar oss människor. Håkan Strömberg gör en gedigen insats när han skildrar detta rovdjurs egen kulturhistoria.

Annons

Lodjuret utsågs i en omröstning för några år sedan i tv-programmet Mitt i naturen, till Sveriges ”populäraste” djur. Det skall nog uttolkas som att det är det djur som mest av alla fascinerar människor.

Det kommer följaktligen ut en del litteratur om detta spännande djur. 2014 kom en förträfflig artmonografi som tar upp många aspekter kring lodjuret. Nyligen kom ännu en bok, Lons ögon med undertiteln En sällsam katts kulturhistoria, av Håkan Strömberg. Strömberg är historiker, verksam på Göteborgs stadsmuseum, och denna bok är verkligen en kulturhistorisk belysning av lodjuret, självfallet dock med en hel del biologiska fakta kring arten.

Strömbergs skildring tar sin avstamp redan i den grekiska mytologin, redogör för lodjurets stjärnbild, och om myterna kring djurets latinska namn, Lynx, i betydelsen den lysande. I äldre tider troddes det till och med att lon med sin skarpa blick, sina lysande ögon, kunde se genom väggar.

Så småningom kommer Strömberg in på det som är bokens behållning, redogörelsen för lodjurets roll i svenska skildringar och i svensk folktro. Intressant nog finns vad som anses vara ett lodjur avbildat redan på Sparlösastenen, en runsten i Västergötland.

I de gamla landskapslagarna hålls inte lodjuret intressant nog, till skillnad från björn och varg, fram som ett skadedjur; det för en relativt anonym tillvaro i medeltidens utmarker. Så småningom får dock skinnet en stor betydelse i handeln, många makthavare vill förse sig med lopäls och en person som har starka intressen i denna hantering är Gustav Vasa.

Strömbergs skildring är en omfattande redogörelse för lodjurets ställning under århundradena i vårt land, dess betydelse för jakt och folklig mytbildning och hur man så småningom under 1800-talets slut med de alltmer effektiva skjutvapnen förde lodjuret fram mot utrotningens gräns.

En fridlysning 1927 blir lons räddning i Sverige, och sedan har tider av viss jakt och nya skyddsbestämmelser avlöst varandra. Vi har i dag en relativt stark lodjursstam, i vart fall inte akut hotad och viss jakt tillåts.

Här ägnar författaren kanske väl mycket energi och många sidor åt att föreställa sig hur de som vill jaga lo kan tänkas resonera och vilka mer eller mindre suspekta intressen som ligger bakom jakten. Så mycket står klart att Håkan Strömberg i vart fall inte tänkt sig en framtida karriär i Svenska jägarförbundet!

Genom århundradena har det förts en livlig diskussion kring begreppen kattlo, varglo och rävlo. Det har stundtals hävdats vara tre olika underarten av lo men under 1800-talet kom forskningen slutligen fram till att det endast var varianter av en och samma art med olika teckning och färg på skinnet.

Strömberg lanserar här en alldeles egen teori om kattlo, att det skulle vara en egen underart som funnits här till dess den skulle ha utrotats på 1800-talet. Som stöd för detta resonemang lyfter Strömberg bland annat fram äldre tids avbildningar av vissa lodjur med korta öron till skillnad från våra loars, höga spetsiga öron, och påtagligt ljusa päls. Fan tro´t – något skinn från en så kallad kattlo borde väl i så fall finnas bevarat. Kanske får frågan prövas genom dna-analys av skinn från äldre tider.

Boken har en omfattande litteraturförteckning, bland annat över ett betydande antal moderna statliga utredningar om lodjuret, och en imponerande uppställning av kommentarer kring de olika kapitlen.

Slutligen några ord kring språket i boken, att det talas om ”hen” är väl ett tecken i tiden men varför genomgående använda det personliga pronomenet ”en” i stället för ”man” (t ex: ”I nordisk familjebok från 1912 kan en läsa …”) ? För mig är detta uttryck rent dialektalt och ger i vart fall undertecknad associationer till Jeremias i Tröstlösa och Västgöta-Bengtsson.

Mer läsning

Annons