Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Hela Sverige måste hålla ihop för att nå framgång!

Annons

Vi är många – om än inte tillräckligt många – som under en lång period kämpat för att försöka vända utvecklingen i Sverige mot mer likvärdiga villkor i den regionala kampen om knappa gemensamma resurser.

Hittills har i stort sett landet söder om linjen Uppsala - Karlstad med huvudfokus på storstäderna vunnit den stora merparten av våra gemensamma framtidsresurser.

För dig som pluskund: Bankers flykt från landsbygd oroar kommunalråd

Det vinnande laget har knappast gjort det med långsiktigt hållbara och samhällsekonomiskt genomtänkta och solidariskt präglade argument. Det storskaliga näringslivet har gått i bräschen för att skapa flera större kommersiella och lätthanterliga konsumtionsmarknader och de ledande politikerna har följt efter i bästa följa John-stil. Vi riskerar verkligen att få ett svenskt Canada med folket i söder och rovdjuren i norr.

Dilemmat för kampen norr om samma mellansvenska maktlinje har bland annat varit att vi inte kunnat samla våra ideella och parlamentariska krafter till gemensamma krafttag. Inte ens inom arbetarrörelsens olika grenar och numera inte heller inom varje parti har det gått att hålla ihop styrkorna till kraftfulla och gemensamma tag i vare sig landsbygds- eller regionalpolitiken.

Istället för att arbeta metodiskt med att visa på den norra halvans alla unika resurser och goda förutsättningar för en önskvärd utvecklings - och levnadsmiljö har vi låtit mindre konstruktiva krafter att härja och splittra.

Robert Sundberg: Fälldins uppgång och utdragna fall

Under de perioder av efterkrigstiden som regionerna och kommunerna i norr haft gynnsamma utvecklingsförlopp har arbetarrörelsen med Socialdemokratin som den dominerande kraften varit garanten för en väl fungerande samhällsstruktur.

Toppsatsningar har bland annat varit rymdverksamheten i Kiruna, LKAB:s unika struktur, de nya universiteten där Luleå Tekniska Universitet sticker ut allra mest, SSAB:s bildande, fjällinvesteringarna från Sälen över Idre till Björkliden och Abisko samt Norrlandskustens trafiksatsningar.

Det är framförallt kvinnor som visar på initiativkraft i en rad olika landsbygdskommuner och landsting utanför de större städerna i Sverige norr om Mälardalen och inte minst i Inlandet.

Däremot har det varit sämre med framtidsinvesteringar i de stora landsbygdsregionerna bortsett från skatteutjämningssystemet fundamentala roll.

Det bästa förslaget för att utveckla landsbygden över hela landet kommer från den andra delen av arbetarrörelsen genom det program som Vänsterns Lena Olsson från Malung tog initiativ till och fick kongressbeslut på. Det programmet (Håll ihop Sverige) är till och med mer genomtänkt och slagkraftigare än Landsbygdskommitténs 75 idéuppslag från januari i år, där vissa delar kommer som regeringsförslag i mars nästa år.

Krönika Ronny Svensson: Att bygga bostäder på landet är som ett hasardspel

I programmet, som dock inte fick någon uppbackning från ledande kretsar av Vänsterpartier i Dalarnas centralregion, kan man se förslag om kraftfulla investeringar i främst hela landets järnvägsnät och kollektivtrafik, stora satsningar på hyreshusbyggande i kommunal regi, lokal livsmedelsproduktion, många fler gröna jobb, fler lokala banker, aktiv kultur i alla kommuner, utökade kapitalströmmar till småföretagen, mångfaldigt servicekontor i varje kommun samt mycket ytterligare inom främst vård, skola och omsorg.

Vi har många olika aktörer norr om den nämnda linjen som hitintills inte kunnat samla sig till gemensamma strategier. Det nya ledarskapet som växer fram inom kommuner, småföretag och ideella organisationer kan möjligen få utvecklingen att vända.

Det är framförallt kvinnor som visar på initiativkraft i en rad olika landsbygdskommuner och landsting utanför de större städerna i Sverige norr om Mälardalen och inte minst i Inlandet. Det noterade jag själv i bland annat Jämtland och Västerbotten i samband med en genomförd bankstudie under året. Det märks också i många ideella organisationer som arbetar med landsbygdens framtidsfrågor.

Välutbildade kvinnor får fler och fler topposter och det känns som om de har lättare än sina företrädare att initiera nya lösningar och strategier. Inom hela utbildningssektorn och inte minst inom de högre akademierna tar kvinnorna för sig av ny kunskap och startar nya företag och spännande framtidsprojekt inom så gott som alla sektorer av samhället och näringslivet.

För dig som pluskund: Så minns vi #metoo och vittnesmålen som skakade om den svenska självbilden

Det gäller att hålla ihop som Lenas Olssons program hade som devis och då är det viktigt att inte ställa sig i vägen för denna allt mer märkbara och nödvändiga utvecklingskraft. Det gäller också inom de partier där sammanhållningen inte verkar vara den bästa.

Metoo-rörelsen har kanske indirekt banat väg för en andra revolution i spåren av höstens händelser. Att ställa upp helhjärtat för den kraften kan säkert också bli en gedigen plattform för att utgöra en mer jämbördig och enad rörelse i relation till södra Sveriges hitintills orättmätigt gynnade landhalva.

Ronny Svensson, glesbygdsutvecklare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons