Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Sverige behöver en äldreombudsman

Annons

Än är inte samhället färdigbyggt?

Nu skall vi gemensamt se till att äldrefrågorna kommer fram i samhällsdebatten ännu mer. Det är bra att S-regeringen sett till att det blir en rättvis beskattning av våra pensioner. Men det tog 10 år att återställa detta som Alliansregeringen införde.

Det är viktigt att äldrefrågorna får en mer framskjuten plats i reformagendan.

Här kommer ett förslag som verkligen behövs i dagens och morgondagens samhälle:

En Äldreombudsman.

Vi är idag över 2 miljoner personer i landet som är över 65 år. I Dalarna är vi nära 70.000 som är över 65 år.

Därför, behövs en äldreombudsman i Sverige.

FN talar om mänskliga rättigheter. EU lyfter att äldre ska ha rätt att leva ett värdigt och oberoende liv samt att de ska kunna delta i det sociala och kulturella livet. Gruppen äldre växer i Sverige och omvärlden, men utrymmet för gruppen växer inte i samma takt.

Detta ser vi med all tydlighet att de äldre över 65 år är underrepresenterade exempelvis riksdagen. Pensionärernas situation uppmärksammas inte tillräckligt, det måste till realistiska bedömningar av kommande behov av särskilda boende i omsorgs- och bostadsförsörjningsplanerna. Det görs alltför många lex-Sarah-anmälningar om missförhållanden i vården och omsorgen av äldre - dagligdags hör vi detta.

Det måste planeras för att det blir allt fler äldre och kostnader härför, att tryggheten för de äldre och deras anhöriga blir bättre. Det borde bli en helhetssyn i vården av äldre - som tidig och rätt diagnos – och behandling skall kunna tillgodoses.

Jobben inom äldreomsorgen bör bli mer attraktiva och att det blir utökade möjligheter till forskning vad gäller de äldres situation. Dessutom behöver vi lyfta äldres rätt som ett viktigt rättsområde.

Det behövs en äldreombudsman i form av en svensk statlig myndighet med uppdrag att företräda de äldres och deras anhörigas rättigheter och intressen.

Äldreombudsmannen ska bevaka efterlevnaden av FN:s och EU: deklarationer, samt den svenska lagstiftningen och andra riksdagsbeslut vad gäller äldre. Myndigheten ska uppmärksamma brister vad gäller de äldres situation och föreslå förbättringar samt förändringar i lagar och förordningar. Myndigheten skall ta erforderliga kontakter med andra myndigheter och företräda de äldres intresseområden.

Jag utgår ifrån att vår Statsminister Stefan Löfven(s) delar min uppfattning och tar med denna fråga i sitt reformpaket som han har för avsikt att genomföra i närtid.

En sak är säker det behövs - de vet de flesta av oss.

Arne Pettersson (s), 80 år fyllda

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons