Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturskyddsföreningen: Ja till cykelstråk på Korsnäsvägen i Falun!

Ett cykelstråk på Korsnäsvägen i Falun är bra för både miljön och hälsan, skriver Naturskyddsföreningen Falun i en debattartikel, som ett svar på kritiken mot förslaget från M, L och FAP.

Annons

Bilen har fungerat som måttstock för samhällsplaneringen i snart trekvarts sekel. Är det så vi vill ha det även i framtiden? Ja, svarar företrädare för Moderaterna, Liberalerna och Falupartiet i Falun (DD 30 mars). Nej, säger vi, då vi anser att den bilorienterade planeringen har lett oss in i en återvändsgränd.

Sakfrågan gäller planförslaget där Korsnäsvägen smalnas av till ett körfält för bilar i varje riktning. Den yta som frigörs ska användas för att anlägga ett huvudcykelstråk från centrum i riktning mot Hosjö. Ett djärvt steg i precis rätt riktning.

Mer än varannan bilresa i tätorter är kortare än fem kilometer.

Genom erfarenheter från städer som lyckats överföra transporter från bil till mer hållbara trafikslag kan man peka ut ett antal framgångsfaktorer: politisk vilja, väl utbyggd kollektivtrafik, god infrastruktur för gång och cykel, täta och funktionsblandade stadsdelar och, inte minst, att markytor överförs från biltrafiken till de trafikslag man vill prioritera.

Korsnäsvägen i Falun, där ett förslag finns att smalna av vägen till ett körfält i varje riktning och anlägga cykelstråk från centrum i riktning mot Hosjö.

En bilsnål planering har många fördelar: den bidrar till mindre klimatpåverkan, mindre luftföroreningar och buller, en attraktivare närmiljö, ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa.

LÄS OCKSÅ: Byggplanerna går vidare – oppositionen: "vi nonchaleras"

M, L och FAP menar att en liten stad som Falun inte kan jämföras med större städer. Självklart har storstaden ett helt annat underlag för kollektivtrafik. Men ur gång- och cykelperspektiv vinner den mindre staden på sin närhet. Det går ju att ta sig nästan var som helst med cykel inom Falun på 15-20 minuter. Elcykeln ger ytterligare potential.

Våra val i vardagen styrs till stor del av både den byggda och den sociala miljön runtomkring oss. Vi gör som andra gör. Vi gör det som är mest tillgängligt och tillrättalagt för oss. Trafikplaneringen har stor inverkan på människors attityder och beteenden. Bredare bilvägar och kortare restider ökar bilens attraktivitet och leder till större biltrafikflöden, det visar all tillgänglig erfarenhet. Om markytor istället överförs från bil till cykel ändras restidförhållandena till cykelns fördel.

LÄS OCKSÅ: Oppositionen: "Majoriteten förvandlar Falun till Borlänges förort"

Men individens frihet då, hur blir det med den? Allt beror på vems perspektiv man intar. Fler bilvägar och ökade trafikmängder har inneburit allt större barriärer och fler riskfyllda miljöer, inte minst för barn och ungdomar. Deras frihet att själva ta sig till och från skola och aktiviteter har begränsats kraftigt. En bilorienterad trafikplanering leder också till att handel, service och fritidsaktiviteter anpassas till bilburna besökare. Det försvårar vardagen och inskränker friheten för alla de hushåll som saknar bil.

Mer än varannan bilresa i tätorter är kortare än fem kilometer. Det finns en enorm potential att öka antalet resor med gång och cykel, särskilt de som görs mellan hemmet och arbetet. Då vinner vi alla de fördelar vi nämnde ovan, samtidigt som långväga resenärer och de som av olika anledningar är hänvisade till bilen får tillräckligt med utrymme. Ja till planförslaget om Korsnäsvägen!

Anton Grenholm

Anna-Karin Axellie

Gordon Eadie

Nina Eadie

Anders Gottberg

Birgitta Johansson

Maja Myrén

Bernt Lindberg

Michael Persson

Jakob Wallin

Naturskyddsföreningen i Falun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons